Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Korzystanie z dodatku programu Visio oraz z dostawcy danych usług Visio dla programu SharePoint

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Dodatek programu Visio dla programu System Center 2016 — Operations Manager łączy możliwości dwóch aplikacji powszechnie używanych w środowisku informatycznym przedsiębiorstwa, ułatwiając tworzenie dostosowanych pulpitów nawigacyjnych, w których pokazywane są informacje o kondycji środowiska. Dodatek programu Visio umożliwia tworzenie w programie Visio 2010, 2013 i 2016 diagramów przedstawiających:

  • obiekty według ich położenia na mapie, według lokalizacji w centrum danych lub budynku,
  • według roli w widoku logicznym aplikacji,
  • według topologii w przypadku złożonych aplikacji rozproszonych lub technologii infrastruktury podstawowej, takich jak usługi Active Directory Domain Services.

Dostawca danych usług Visio programu SharePoint dla programu System Center 2016 — Operations Manager umożliwia korzystanie z dostosowanych pulpitów nawigacyjnych utworzonych za pomocą dodatku Visio i włączanie ich w witrynach sieci Web programu SharePoint 2010, 2013 i 2016. Te pulpity nawigacyjne sieci Web są aktualizowane i zapewniają dostęp do błyskawicznych informacji o stanie za pośrednictwem znanego interfejsu programu SharePoint w przeglądarce.

Dodatek Visio oraz dostawca danych usług Visio dla programu SharePoint oferują następujące funkcje:

  • Aplikacje rozproszone wyeksportowane z programu Operations Manager jako dokumenty programu Visio automatycznie wyświetlają informacje na żywo o stanie kondycji wyeksportowanych obiektów, kiedy zostaną otwarte w programie Microsoft Visio.

  • Można łatwo utworzyć nowe dokumenty programu Visio i łączyć kształty z dowolnym obiektem zarządzanym (takim jak komputer, baza danych, witryna sieci Web lub perspektywa) w celu wyświetlania bieżącego stanu kondycji.

  • Całe istniejące dokumenty programu Visio można automatycznie połączyć z komputerami i z urządzeniami sieciowymi zarządzanymi przez program Operations Manager, dopasowując nazwy komputerów lub adresy IP.

  • Możliwe jest także automatyczne odświeżanie stanów kondycji w dokumentach programu Visio. Użycie tej opcji razem z widokiem pełnoekranowym programu Visio pozwala tworzyć widoki pulpitów nawigacyjnych na potrzeby wyświetlania zbiorczych danych w pomieszczeniu sterowania centrum danych.

  • Wstępnie zdefiniowana grafika związana z danymi umożliwia przełączenie ikon kondycji programu Operations Manager na kolor kształtu dla stanu kondycji.

  • Stany kondycji mogą być automatycznie odświeżane w opublikowanych dokumentach programu Visio hostowanych w bibliotekach dokumentów programu SharePoint, gdy dostawca danych usług programu Visio dla programu System Center 2016 — Operations Manager zostanie zainstalowany i skonfigurowany na farmie serwerów programu SharePoint.

Poniższe tematy zawierają informacje dotyczące instalowania, konfigurowania i korzystania z dodatku programu Visio oraz dostawcy danych usług Visio dla programu SharePoint.

© 2017 Microsoft