Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Projekt zabezpieczeń

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

W tej części przedstawiono informacje na temat zabezpieczeń dotyczące planowania kont zabezpieczeń, ról i uprawnień wymaganych do wdrożenia programu System Center 2016 — Operations Manager.

Tematy dotyczące planowania zabezpieczeń

  • Wskazówki zawarte w temacie Security Accounts for Operations Manager (Konta zabezpieczeń dla programu Operations Manager) umożliwiają zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń i przygotowanie środowiska na potrzeby programu Operations Manager.

  • Temat Run As accounts and Run As profiles (Konta Uruchom jako i profile Uruchom jako) zawiera informacje o kontach Uruchom jako i profilach Uruchom jako, które umożliwiają bezpieczne uruchamianie przepływów pracy z poziomu pakietów administracyjnych w ramach różnych kont na różnych komputerach.

  • Temat Integration with Microsoft Azure and Office 365 (Integracja z platformą Microsoft Azure i usługą Office 365) zawiera wskazówki, z którymi warto się zapoznać przed rozpoczęciem monitorowania usługi Office 365 i obciążeń hostowanych w chmurze za pomocą programu Operations Manager.

  • Temat Firewall Configuration for Operations Manager (Konfiguracja zapory dla programu Operations Manager) ułatwia zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi portów sieciowych i ścieżki komunikacji między rolami i składnikami programu Operations Manager.

  • W temacie Planowanie poświadczeń zabezpieczeń wymaganych do uzyskania dostępu do komputerów z systemami UNIX i Linux opisano zagadnienia związane z zabezpieczeniami dotyczące monitorowania komputerów z systemami UNIX i Linux za pomocą programu Operations Manager.

  • Temat User Roles for Application Performance Monitoring (Role użytkowników programu Application Performance Monitoring) zawiera informacje ułatwiające planowanie monitorowania aplikacji .NET opartych na sieci Web za pomocą programu Operations Manager Application Performance Monitoring w celu określania wydajności lub wykrywania usterek.

  • W temacie Planning Security Authentication and Data Encryption in Operations Manager (Planowanie uwierzytelniania zabezpieczeń i szyfrowania danych w programie Operations Manager) opisano proces przeprowadzania uwierzytelniania i określono kanały połączeń używane do szyfrowania danych przesyłanych między wszystkimi rolami serwera i agentami w grupie zarządzania.

© 2017 Microsoft