Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Przewodnik po planowaniu programu Operations Manager

Matt Goedtel|Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Operations Manager

Wdrożenie programu System Center 2016 — Operations Manager w środowisku organizacji pozwala korzystać z usługi monitorowania, która zapewnia właścicielom usług informatycznych i biznesowych możliwość skutecznego monitorowania i raportowania metryk dostępności i wydajności tych usług, hostowanych w infrastrukturze dostawców usług oraz w środowiskach lokalnych i chmurowych. Po zdefiniowaniu zadań wdrożenia i określeniu bieżącego środowiska organizacji można utworzyć strategię wdrażania programu Operations Manager, która spełnia wymagania organizacji w zakresie operacji usług.

Informacje o tym przewodniku

W tym przewodniku przedstawiono zalecenia, które pomogą opracować strategię wdrożenia programu Operations Manager z uwzględnieniem wymagań danej organizacji oraz na podstawie konkretnego projektu, który zamierza się zrealizować. Przewodnik jest przeznaczony dla specjalistów odpowiedzialnych za infrastrukturę oraz dla architektów systemów. Przed przeczytaniem tego przewodnika należy dysponować dobrą znajomością działania programu Operations Manager na poziomie funkcjonalnym. Ponadto należy przeanalizować wymagania organizacyjne i biznesowe, które będą miały wpływ na strategię wdrażania.

W tym przewodniku opisano zestawy zadań dla kilku możliwych punktów początkowych procesu wdrażania programu System Center 2016 — Operations Manager. Przewodnik ma pomóc w określeniu strategii wdrażania najlepszej dla danego środowiska.

Przedstawione tu strategie są odpowiednie dla wielu typowych wdrożeń programu Operations Manager. Zostały one sprawdzone pod kątem stosowania w środowiskach o limicie pojemności określonym w artykule Wymagania systemowe.

Przewodnik po planowaniu — tematy

 • Wymagania systemowe programu Operations Manager

  Zawiera informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, konfiguracji sprzętu, wymagań związanych z oprogramowaniem, kombinacji instalacji i innych ważnych zaleceń dotyczących planowania projektu dla programu Operations Manager jako składnika oprogramowania System Center 2016.

 • Obsługiwane wersje systemów Linux i UNIX

  Zawiera informacje na temat obsługiwanych i wymaganych systemów operacyjnych UNIX i Linux oraz zależności pakietów dla programu System Center 2016 — Operations Manager.

 • Planowanie projektu grupy zarządzania

  Zawiera opis składników grupy zarządzania programu Operations Manager, takich jak serwer zarządzania, serwer SQL, który hostuje operacyjną bazę danych i bazę danych magazynu danych, oraz konsola Operacje programu Operations Manager. Ta część zawiera także ważne uwagi dotyczące projektowania poszczególnych składników.

 • Zagadnienia dotyczące projektowania w programie SQL Server

  Zawiera opis najbardziej odpowiedniej konfiguracji programu SQL Server hostującego bazy danych programu Operations Manager, która zapewnia wysoką dostępność, odzyskiwanie po awarii oraz optymalną wydajność i skalę we wdrożeniach obejmujących średnie i duże firmy.

 • Zagadnienia dotyczące projektowania puli zasobów

  Ta sekcja zawiera informacje ułatwiające podjęcie decyzji w zakresie projektowania oraz zapoznanie się z zachowaniem i opcjami wdrożenia obejmującego pule zasobów w celu zapewnienia wysokiej dostępności monitorowania urządzeń sieciowych, komputerów z systemem Linux i UNIX oraz innych obciążeń w programie Operations Manager.

 • Projektowanie pod kątem wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii

  Zawiera opis obsługiwanych i najbardziej odpowiednich opcji gwarantujących wysoką dostępność i odzyskiwanie po awarii w grupie zarządzania programu Operations Manager, które zapewniają minimalną funkcjonalność monitorowanych usług IT oraz stały wgląd operacyjny w te usługi.

 • Integracja z innymi produktami do zarządzania w przedsiębiorstwie

  Zawiera zalecenia dotyczące projektowania oraz informacje na temat integracji z innymi rozwiązaniami do zarządzania usługami IT (ITSM), rozwiązaniami monitorowania oraz niestandardowymi rozwiązaniami, które rozszerzają możliwości programu Operations Manager o obsługę używanej platformy operacyjnej usług.

 • Omówienie agenta monitorowania i wskazówki dotyczące wdrażania

  Zawiera omówienie agenta systemu Windows i systemu UNIX/Linux, wymagań dotyczących oprogramowania, zabezpieczeń i wdrażania oraz zagadnień, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wdrażania programu Operations Manager.

 • Projekt zabezpieczeń

  W tej części przedstawiono informacje na temat zabezpieczeń dotyczące planowania kont zabezpieczeń, ról i uprawnień wymaganych do wdrożenia programu System Center 2016 — Operations Manager.

© 2017 Microsoft