Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Instalowanie konsoli programu VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Ten artykuł zawiera opis sposobu instalowania konsoli programu VMM na komputerze zdalnym i nawiązywanie połączenia z serwerem programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM). Jeśli zainstalujesz serwer zarządzania programu VMM, automatycznie zostanie na nim zainstalowana konsola.

Konsolę zdalną można zainstalować:

 • na klientach z systemem operacyjnym Windows 8 lub nowszym;
 • na serwerach z systemem operacyjnym Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 lub nowszym.

Przed rozpoczęciem

Uruchamianie instalatora

 1. Zweryfikuj instrukcje dotyczące planowania. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy plik setup.exe dla programu VMM i wybierz pozycję Uruchom jako administrator.
 2. Na stronie głównej instalatora kliknij przycisk Zainstaluj, a na stronie Wybierz funkcje do zainstalowania zaznacz pole wyboru Konsola programu VMM i kliknij przycisk Dalej. Na stronie Przeczytaj tę stronę z komunikatem kliknij przycisk Akceptuję warunki tego komunikatu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Zapoznaj się z informacjami na stronie Program poprawy jakości obsługi klienta, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na stronie Microsoft Update określ, czy chcesz korzystać z usługi Microsoft Update, a następnie kliknij przycisk Dalej. Ta strona nie pojawi się, jeśli aktualizacje są już zainstalowane.
 4. Na stronie Lokalizacja instalacji wpisz ścieżkę instalacji dla plików programu VMM lub użyj ścieżki domyślnej, a następnie kliknij przycisk Dalej. Instalator sprawdza, czy komputer spełnia wymagania dotyczące instalacji konsoli.
 5. Na stronie Konfiguracja portu wpisz numer portu, którego konsola programu VMM ma używać do komunikacji z serwerem zarządzania programu VMM, a następnie kliknij przycisk Dalej. Numer portu przypisany do konsoli programu VMM powinien być zgodny z numerem portu przypisanym do konsoli programu VMM podczas instalacji serwera zarządzania programu VMM. Domyślny numer tego portu to 8100. Nie należy przypisywać numeru portu 5986, ponieważ jest on wstępnie przypisany.
 6. Na stronie Podsumowanie instalacji przejrzyj ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj. Zostanie wyświetlona strona Instalowanie funkcji z postępem instalacji.
 7. Na stronie Instalacja została ukończona pomyślnie kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć instalację. Wybierz opcję Otwórz konsolę programu VMM po zakończeniu działania tego kreatora, aby otworzyć konsolę po zakończeniu pracy kreatora. Jeśli działanie instalatora nie zakończy się pomyślnie, sprawdź pliki dziennika w folderze %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\VMMLogs. Folder ProgramData jest folderem ukrytym.

Jeśli chcesz odinstalować konsolę, wykonaj następujące czynności:

 1. W Panelu sterowania kliknij przycisk Odinstaluj program i wybierz program Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager.
 2. W pozycji Wybierz funkcje do usunięcia kliknij opcję Konsola programu VMM. Na serwerze zarządzania programu VMM nie możesz odinstalować konsoli bez odinstalowania zarządzania programu VMM.
 3. W obszarze Podsumowanie przejrzyj ustawienia, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

Instalowanie i odinstalowywanie konsoli z poziomu wiersza polecenia

 1. Edytuj plik VMClient.ini. Ustawienia są opisane poniżej.
 2. Uruchom plik setup.exe z następującymi parametrami:

  • /client — określa instalację konsoli
  • /i lub /x — określa, czy zainstalować (/i), czy odinstalować (/x) konsolę.
  • /f <nazwa_pliku> — określa plik ini, który ma być używany. Upewnij się, że podany plik jest prawidłowy. Jeśli instalator nie znajdzie pliku ini, wykona instalację z użyciem wartości domyślnych.
  • Nie używaj parametru /opsmgr
 3. Przykładowo uruchom polecenie setup.exe /client /i /f C:\Temp\VMClient.ini.

Nawiązywanie łączności z serwerem zarządzania programu VMM

 1. Na pulpicie maszyny zdalnej kliknij ikonę konsoli programu VMM, jeśli konsola nie jest otwarta.
 2. Określ nazwę serwera i port, na którym nasłuchuje serwer programu VMM (domyślnie 8100). Na przykład: vmmserver01:8100.
 3. Możesz użyć konta, którego używasz do logowania do maszyny zdalnej lub określić inne konto do nawiązania połączenia z programem VMM. Kliknij przycisk Automatycznie nawiązuj połączenie z tymi ustawieniami, jeśli chcesz łączyć się z tym samym serwerem programu VMM za każdym razem.
 4. Kliknij przycisk Połącz. Pojawi się okno Wybierz rolę użytkownika, jeśli używasz poświadczeń należących do więcej niż jednej roli użytkownika programu VMM.
© 2017 Microsoft