Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Aktualizowanie hostów i klastrów funkcji Hyper-V

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o zapewnianiu aktualności hostów i klastrów funkcji Hyper-V w sieci szkieletowej programu VMM.

Przed rozpoczęciem

Musisz skonfigurować aktualizację (serwer programu WSUS) w sieci szkieletowej programu VMM i skonfigurować linie bazowe aktualizacji.

Aktualizowanie hosta lub klastra

 1. W pozycji Sieć szkieletowa > Serwery > Pokaż > Zgodność wybierz komputery do zaktualizowania. Zostaną wyświetlone wszystkie linie bazowe dla komputera. Komputer może być zgodny z niektórymi liniami bazowymi, a z innymi nie.
 2. Kliknij przycisk Koryguj. Ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy wybrane obiekty są niezgodne.
 3. W obszarze Korygowanie aktualizacji zaznacz lub wyczyść pola wyboru linii bazowych aktualizacji lub poszczególnych aktualizacji, aby wybrać aktualizacje do zainstalowania. Gdy wybierzesz komputer, wszystkie aktualizacje są początkowo zaznaczone. Jeśli jest uruchomiony klaster funkcji Hyper-V, pamiętaj, że:

  • Aby zaktualizować wszystkie węzły klastra, wybierz klaster hostów za pomocą nazwy klastra.
  • Aby zaktualizować pojedyncze węzły, wybierz poszczególne hosty w klastrze. Przy takim ustawieniu program VMM nie wyświetla opcji korygowania klastra, ale traktuje każdy węzeł jako autonomiczny host funkcji Hyper-V.
 4. Jeśli wolisz ręcznie uruchomić ponownie komputery po ukończeniu korygowania, kliknij pozycję Nie uruchamiaj ponownie serwerów po korekcie. Domyślnie komputery są ponownie uruchamiane, jeśli wymagają tego jakiekolwiek aktualizacje. Jeśli postanowisz nie uruchamiać ponownie, a aktualizacje tego wymagają, stanem komputera po zakończeniu korygowania będzie Oczekiwanie na ponowne uruchomienie komputera. Aktualizacje pozostaną nieaktywne do momentu ponownego uruchomienia. W tym stanie program VMM nie będzie skanować maszyn pod kątem zgodności podczas odświeżania.
 5. Jeśli korzystasz z klastra:

  • Jeśli węzeł klastra jest już w trybie konserwacji, wybierz pozycję Zezwalaj na korygowanie klastrów z węzłami będącymi już w trybie konserwacji. W trybie konserwacji maszyny wirtualne nie mogą być tworzone ani przenoszone do hosta. Host ma klasyfikację zerową i jest wykluczony z optymalizacji dynamicznej.
  • Wybierz pozycję Migracja na żywo, aby usunąć maszyny wirtualne z hosta przed wykonaniem korygowania aktualizacji, co pozwoli im pozostać w trybie online. Jeśli nie musisz utrzymywać ich w trybie online i chcesz przeprowadzić szybszą aktualizację, kliknij przycisk Zapisz stan, aby wyłączyć maszyny wirtualne i kontynuować korygowanie.
 6. Kliknij przycisk Koryguj, aby rozpocząć aktualizowanie. Po skorygowaniu, jeśli nie trwa oczekiwanie na ponowny rozruch, serwer lub klaster zostanie pokazany jako Zgodny.
© 2017 Microsoft