Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Konfigurowanie biblioteki w sieci szkieletowej obliczeń programu VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Przeczytaj ten artykuł, aby zrozumieć bibliotekę programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM) i sposób interakcji z nią.

Biblioteka programu VMM to udział plików zawierający wykaz zasobów używanych do wdrażania maszyn wirtualnych i usług w sieci szkieletowej programu VMM. W bibliotece są przechowywane:

  • Zasoby oparte na plikach, takie jak wirtualne dyski twarde, obrazy ISO i skrypty, pliki sterowników i pakiety aplikacji (aplikacje warstwy danych programu SQL Server i narzędzia Web Deploy).
  • Zasoby nieoparte na plikach, takie jak szablony maszyn wirtualnych i szablony usług, które są używane do tworzenia maszyn wirtualnych i usług.
  • Maszyny wirtualne w trybie offline są przechowywane w bibliotece.

Po zainstalowaniu programu VMM jest domyślnie tworzony jeden udział biblioteczny na serwerze zarządzania programu VMM. Możesz dodać dodatkowe udziały. W przypadku wysokiej dostępności możesz wdrożyć klaster trybu failover serwerów plików. Skalowany w poziomie serwer plików (SOFS) nie jest obsługiwany. Interakcja z bibliotekami i zasobami biblioteki odbywa się przy użyciu widoku Biblioteka w konsoli programu VMM.

Co mogę zrobić w bibliotece?

Typ zasobuCo mogę dodać?
Zasoby oparte na plikachWirtualne dyski twarde (.vhd/.vhdx/.vmdk), pliki obrazu ISO (.iso), pliki skryptów programu PowerShell (.ps1), skrypty programu SQL Server (.sql), pakiety Web Deploy (MSDeploy) (.zip), aplikacje warstwy danych programu SQL Server — DACS (.dacpac), pakiety Server App-V (.osd), pliki sterowników (.inf), pliki odpowiedzi (.inf, xml), wirtualne dyskietki (.vfd/.flp)
Szablony i profileSzablony ułatwiają szybkie tworzenie maszyn wirtualnych i usług przy użyciu spójnych ustawień. Tworzysz i dodajesz profile z określonymi ustawieniami do szablonów.

Szablony maszyn wirtualnych pozwalają utworzyć jedną maszynę wirtualną. Szablon może być tworzony na podstawie istniejącego wirtualnego dysku twardego, innego szablonu maszyny wirtualnej przechowywanego w bibliotece lub maszyny wirtualnej wdrożonej na hoście.

Szablony usług służą do tworzenia wielu maszyn wirtualnych i mogą zawierać ustawienia dla ról i funkcji systemu Windows Server. Oprócz używania profilów sprzętu i systemu operacyjnego gościa, szablony usług mogą korzystać z profilów aplikacji i programu SQL Server.

Profile sprzętu definiują ustawienia sprzętu, takie jak procesor CPU, pamięć, priorytet maszyny wirtualnej, w celu przydzielania zasobów na hoście.

Profile systemu operacyjnego gościa definiują ustawienia systemu operacyjnego stosowane podczas tworzenia maszyny wirtualnej na podstawie szablonu.

Profile aplikacji zawierają instrukcje niezbędne do zainstalowania aplikacji. Program VMM obsługuje te mechanizmy w celu wdrażania aplikacji — aplikacji warstwy danych (DAC) i WebDeploy (MSDeploy), uruchamiając skrypt utworzony dla Instalatora Windows (.msi), programu setup.exe, konfiguracji żądanego stanu (DSC) programu Windows PowerShell, oprogramowania Puppet i Chef.

Profile programu SQL Server zawierają instrukcje dostosowywania wystąpienia programu SQL Server do aplikacji DAC programu SQL Server.
Obiekty równoważneObiekty równoważne to zdefiniowane przez użytkownika grupy zasobów biblioteki, które są uważane za równoważne. Po oznaczeniu obiektów jako równoważnych przy wskazywaniu określonego dysku wirtualnego w udziale bibliotecznym w szablonie lub profilu program VMM może zastąpić dowolny obiekt równoważny podczas tworzenia maszyny wirtualnej lub usługi. Oznacza to, że możesz tworzyć szablony i profile bez konieczności polegania na określonych zasobach fizycznych, a zasoby mogą być obsługiwane bez wpływu na dostępność szablonów i profilów. Program VMM obsługuje dyski wirtualne, obrazy ISO i zasoby niestandardowe jako obiekty równoważne.
Biblioteki chmuryUdziały biblioteczne tylko do odczytu są przypisane do prywatnej chmury i przechowywanego węzła, gdzie użytkownicy samoobsługi z odpowiednimi uprawnieniami mogą przechowywać maszyny wirtualne i usługi. Możesz dodać zasoby do bibliotek chmury, aby były one dostępne dla użytkowników chmury prywatnej.
Zawartość użytkownika samoobsługiUżytkownicy samoobsługi mogą przekazywać swoje zasoby, które mogą być używane podczas tworzenia przez nich szablonów. Użytkownicy mogą udostępniać zasoby innym użytkownikom samoobsługi.
Przechowywane maszyny wirtualne i usługiUżytkownicy mogą przechowywać swoje maszyny wirtualne, które nie są używane w węźle magazynowym biblioteki chmury.
Katalog i linie bazowe aktualizacjiJeśli zarządzasz aktualizacjami za pośrednictwem programu VMM, wówczas linie bazowe aktualizacji programu WSUS są przechowywane w bibliotece.
Zasoby niestandardoweDodaj niestandardowe zasoby, dzięki czemu zasoby, które w przeciwnym razie nie byłyby indeksowane, będą widoczne w bibliotece. W tym celu utwórz folder o rozszerzeniu .CR, a następnie zapisz go w udziale bibliotecznym. Zawartość folderu jest dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do udziału. Przykłady niestandardowych zasobów obejmują skrypty przed i po wykonaniu oraz niestandardowe pakiety instalacyjne.

Następne kroki

Dowiedz się więcej o dodawaniu do biblioteki zasobów opartych na plikach.

© 2017 Microsoft