Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Konfigurowanie ról użytkownika w programie VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

W tym artykule opisano sposób konfigurowania ról użytkownika programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM).

Przed rozpoczęciem

 • Dowiedz się więcej na temat ról użytkownika.
 • Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia, aby utworzyć rolę lub dodać do niej użytkowników.

  • Rola Administrator: administratorzy mogą dodawać i usuwać użytkowników.
  • Rola Administrator delegowany: administratorzy mogą tworzyć rolę. Administratorzy delegowani mogą tworzyć role Administrator delegowany zawierające podzestaw zakresu, serwery biblioteki i konta Uruchom jako.
  • Rola Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu: administratorzy mogą tworzyć rolę. Administratorzy delegowani mogą tworzyć role Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu zawierające podzestaw zakresu, serwery biblioteki i konta Uruchom jako.
  • Rola Administrator dzierżawy: rolę Administrator dzierżawy mogą tworzyć administratorzy i administratorzy delegowani.
 • Rola Administrator jest tworzona domyślnie podczas instalacji programu VMM. Do roli Administrator jest dodawany użytkownik, który przeprowadza instalację oraz wszyscy użytkownicy domeny w lokalnej grupie administratorów serwera. Członków można dodawać i usuwać we właściwościach roli.

Tworzenie roli

 1. Kliknij kolejno pozycje Ustawienia > Utwórz > Utwórz rolę użytkownika.
 2. W Kreatorze tworzenia roli użytkownika wpisz nazwę i opcjonalny opis roli, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na stronie Profil wybierz rolę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. W obszarze Członkowie kliknij pozycję Dodaj, aby dodać do roli użytkownika konta użytkowników i grupy usługi Active Directory. Dodaj członków w obszarze Wybieranie: Użytkownicy, komputery lub grupy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W obszarze Zakres wybierz chmury prywatne lub grupy hostów, których mogą używać członkowie roli. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Jeśli zostanie wyświetlona co najmniej jedna strona Przydziały (w zależności tego, czy na poprzedniej stronie kreatora wybrano chmury prywatne), przejrzyj i określ przydziały dla każdej chmury prywatnej zgodnie z potrzebami. W przeciwnym razie pomiń ten krok i przejdź do następnego kroku. Administratorzy tylko do odczytu mogą wyświetlać tylko elementy w ramach tego zdefiniowanego zakresu.

  Aby ustawić przydziały łącznego użycia wszystkich członków tej roli użytkownika, użyj górnej listy. Aby ustawić przydziały osobno dla każdego członka tej roli użytkownika, użyj dolnej listy. Domyślnie przydziały są nieograniczone. Aby utworzyć limit, wyczyść odpowiednie pole wyboru w obszarze Używaj wartości maksymalnej, a następnie w obszarze Przypisany przydział wybierz limit. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Dalej.

 7. Jeśli pojawi się strona Serwery biblioteki,dodaj co najmniej jeden serwer biblioteki.

 8. W obszarze Sieć kliknij polecenie Dodaj, aby dodać sieci maszyn wirtualnych, których mogą używać członkowie tej roli. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. W obszarze Zasoby kliknij polecenie Dodaj, aby dodać zasoby. W obszarze Określ ścieżkę danych roli użytkownika kliknij pozycję Przeglądaj, aby określić ścieżkę biblioteki, za pomocą której członkowie tej roli użytkownika mogą przekazywać dane. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Na stronie Uprawnienia wybierz akcje globalne i wszelkie akcje specyficzne dla chmury, na których wykonywanie chcesz zezwolić członkom tej roli. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Jeśli zostanie wyświetlona strona Konta Uruchom jako, dodaj konta Uruchom jako do użycia przez członków tej roli. W przeciwnym razie pomiń ten krok i przejdź do następnego kroku.
 12. Jeśli zostanie wyświetlona strona Przydziały sieci maszyn wirtualnych, przejrzyj i określ przydziały, aby ograniczyć liczbę sieci maszyn wirtualnych możliwą do utworzenia przez członków tej roli użytkownika. W przeciwnym razie pomiń ten krok i przejdź do następnego kroku.

  Aby ograniczyć łączną liczbę sieci maszyn wirtualnych możliwych do utworzenia przez wszystkich członków tej roli użytkownika, użyj górnego ustawienia. Aby ograniczyć liczbę sieci maszyn wirtualnych możliwych do utworzenia osobno przez każdego członka tej roli użytkownika, użyj dolnego ustawienia.

 13. Na stronie Podsumowanie sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć rolę. Sprawdź, czy rola jest wyświetlana w obszarze Ustawienia > Zabezpieczenia > Role użytkowników.

Po utworzeniu roli użytkownika możesz zmienić jej ustawienia przy użyciu właściwości roli.

© 2017 Microsoft