Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Zarządzanie serwerem plików skalowalnym w poziomie (SOFS) w sieci szkieletowej programu VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Serwer plików skalowalny w poziomie (SOFS) jest serwerem plików wdrożonym jako klaster aktywny/aktywny opartym na protokole SMB 3.0. Korzystanie z klastra serwerów SOFS zapewnia aplikacjom przepustowość wszystkich węzłów w klastrze. Wszystkie węzły w klastrze akceptują żądania protokołu SMB, zapewniając ciągłą dostępność i przejście w tryb failover w przypadku awarii węzła.

W sieci szkieletowej w programie System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM) możesz dodawać klastry serwerów SOFS i nimi zarządzać. Klastry serwerów SOFS można dodawać na różne sposoby. Możesz dodać istniejący klaster serwerów SOFS do sieci szkieletowej, aprowizować klaster serwerów SOFS z istniejących maszyn z systemem Windows w sieci szkieletowej lub aprowizować klaster z komputerów bez oprogramowania.

© 2017 Microsoft