Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Przydzielanie magazynu do grup hostów

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Po odnalezieniu i sklasyfikowaniu magazynu blokowego w sieci szkieletowej programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM) możesz przydzielić ten magazyn do grup hostów. Możesz przydzielić całą pulę magazynów lub określoną jednostkę logiczną (LUN).

 • Przydzielanie pul magazynów: możesz opcjonalnie przydzielić pule magazynów do grup hostów. Oferuje to następujące możliwości:

  • Tworzenie i przypisywanie jednostek LUN bezpośrednio z hostów funkcji Hyper-V w grupie hostów.
  • Używanie puli magazynów na potrzeby szybkiej aprowizacji za pomocą migawek lub klonowania sieci SAN. W trakcie tego procesu nie trzeba tworzyć jednostek LUN, ponieważ VMM żąda kopii istniejącej jednostki LUN podczas aprowizacji.
 • Przydzielanie jednostek LUN:

  • Możesz przypisywać jednostki LUN do pul magazynów zarządzanych w sieci szkieletowej programu VMM.
   • Aby można było przydzielić jednostki LUN do grup hostów, w zarządzanych pulach magazynów muszą istnieć nieprzypisane jednostki LUN.
   • Jeśli potrzebujesz dodatkowych jednostek LUN, możesz je utworzyć poza programem VMM w narzędziu do zarządzania magazynem. Możesz też aprowizować je bezpośrednio w programie VMM, jeśli pula magazynów jest przydzielona do grupy hostów.

Przydzielanie puli magazynów do grupy hostów

 1. Kliknij pozycje Sieć szkieletowa > Magazyn > Przydziel pojemność i kliknij grupę hostów. Jeśli jesteś administratorem delegowanym z zakresem ograniczonym do grup hostów, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę hostów, a następnie kliknij pozycje Właściwości > Magazyn.
 2. Zostaną wyświetlone informacje dotyczące całkowitej i dostępnej pojemności magazynu dla grupy hostów. Informacje o pojemności magazynu obejmują całkowitą oraz dostępną pojemność magazynu lokalnego i zdalnego, a także całkowite i dostępne miejsce w magazynie przydzielonym. Kliknij pozycję Przydziel pule magazynów.
 3. Kliknij pulę magazynów, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

Tworzenie jednostki LUN w programie VMM

 1. Upewnij się, że przydzielono pulę magazynów do grupy hostów, a następnie kliknij kolejno pozycje Sieć szkieletowa > Magazyn > Utwórz jednostkę logiczną.
 2. Określ pulę magazynów, nazwę i opis jednostki LUN oraz rozmiar. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć jednostkę LUN.
 3. Sprawdź, czy jednostka LUN została utworzona w lokalizacji Zasoby sieci szkieletowej > Klasyfikacje, pule magazynów i jednostki logiczne. .

Przydzielanie jednostki LUN do grupy hostów

 1. Kliknij pozycje Sieć szkieletowa > Magazyn > Przydziel pojemność > Przydziel pojemność magazynu i kliknij grupę hostów.
 2. Kliknij pozycję Przydziel jednostki logiczne, wybierz jednostkę, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

Po przydzieleniu jednostek LUN do grup hostów możesz przypisać te jednostki do hostów i klastrów funkcji Hyper-V.

© 2017 Microsoft