Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wdrażanie maszyny wirtualnej z biblioteki programu VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

W tym artykule opisano sposób wdrażania maszyny wirtualnej, która jest przechowywana w bibliotece programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM).

Przed rozpoczęciem

 • Potrzebna jest co najmniej jedna maszyna wirtualna przechowywana w bibliotece programu VMM. Aby można było zapisać maszynę wirtualną w tej bibliotece, maszyna wirtualna musi najpierw zostać zatrzymana, zamknięta lub zapisana. Nie można zapisać uruchomionej maszyny wirtualnej.
 • Aby zapisać maszynę wirtualną w bibliotece, wybierz pozycję Maszyna wirtualna > Akcje > Zachowaj w bibliotece. W Kreatorze wybierania serwera biblioteki określ miejsce, w którym chcesz zapisać maszynę wirtualną. Następnie kliknij pozycję Magazyn, aby przenieść maszynę wirtualną do biblioteki. Obserwuj postęp na karcie Zadania.

Wdrażanie maszyny wirtualnej

 1. W obszarze roboczym Biblioteka przejdź do serwera biblioteki, na którym jest przechowywana maszyna wirtualna, a następnie kliknij pozycję Zachowane maszyny wirtualne i usługi.
 2. Wybierz maszynę wirtualną na karcie Maszyny wirtualne, wybierz pozycję Akcje, a następnie kliknij przycisk Wdróż.
 3. Na ekranie Wybierz hosta w Kreatorze wdrażania maszyny wirtualnej wybierz hosta, na którym chcesz wdrożyć maszynę wirtualną. Każdy z dostępnych hostów ma klasyfikację od 0 do 5 gwiazdek wskazującą jego przydatność do udostępniania maszyny wirtualnej. Można wybrać dowolnego hosta, który dysponuje wymaganą ilością miejsca na dysku, nawet jeśli jego klasyfikacja to zero. Dowiedz się więcej.

  • Jeśli host ma włączoną optymalizację sieci, w kolumnie Optymalizacja sieci jest wyświetlany zielony znacznik wyboru.
  • Maszyny wirtualne o wysokiej dostępności: Aby udostępnić maszynę wirtualną jako wysoko dostępną, można migrować ją na hosta znajdującego się w klastrze (nawet jeśli nie skonfigurowano jej jako wysoko dostępnej). I na odwrót: możesz migrować maszynę wirtualną o dużej dostępności na hosta autonomicznego.
  • Szczegóły: wskazuje stan hosta, system operacyjny oraz typ i stan oprogramowania do wirtualizacji.
  • Wyjaśnienie klasyfikacji: zawiera wyjaśnienie, jeśli host otrzymał ocenę zero.
  • Wyjaśnienie sieci magazynowania (SAN) lub Wyjaśnienie wdrożenia i transferu: Lista czynników uniemożliwiających transfer za pośrednictwem sieci SAN. Program VMM nie rozpoznaje maszyny wirtualnej przechowywanej w sieci SAN jako dostępnej do wdrożenia przy użyciu transferu sieci SAN, jeśli maszyna wirtualna została zapisana bezpośrednio w bibliotece w momencie utworzenia lub została dodana do biblioteki podczas jej odświeżania. Aby uniknąć tego problemu, należy wdrożyć maszynę wirtualną na hoście przy użyciu transferu sieci LAN, a następnie zapisać maszynę wirtualną w tej samej bibliotece, udziale biblioteki i numerze jednostki logicznej (LUN) programu VMM.
  • Karta Wyjaśnienie wdrożenia i transferu zawiera dodatkowo wyjaśnienie, jeśli nie można użyć szybkiego kopiowania plików. Szybkie kopiowanie plików to funkcja oparta na funkcji odciążającego transferu danych (ODX, Offloaded Data Transfer) systemu Windows. Dowiedz się więcej.
 4. Na stronie Wybierz ścieżkę określ, gdzie chcesz zapisać pliki konfiguracji maszyny wirtualnej.

  • Jeśli nie wybrano ścieżki domyślnej i chcesz zapisać inne maszyny wirtualne w wybranej ścieżce, wybierz pozycję Dodaj tę ścieżkę do listy ścieżek domyślnych hosta.
  • Jeśli we wdrożeniu są włączone transfery sieci magazynowania (SAN), maszyna wirtualna jest domyślnie przesyłana na hosta przez sieć SAN. Aby nie wykonywać transferu sieci SAN, zaznacz pole wyboru Przesyłaj przez sieć, nawet jeśli dostępny jest transfer SAN. Jeśli t ransfery sieci SAN nie są dostępne w danym wdrożeniu, ta opcja również nie jest dostępna.
 5. Na stronie Wybór sieci wybierz ustawienia sieci, których ma używać maszyna wirtualna.
 6. Sprawdź ustawienia na stronie Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Wdróż. Można zaznaczyć opcję uruchomienia maszyny wirtualnej po jej wdrożeniu.

Następne kroki

Zarządzanie ustawieniami maszyny wirtualnej

© 2017 Microsoft