Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Migrowanie magazynu w sieci szkieletowej VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

W tym artykule opisano sposób migrowania magazynu w sieci szkieletowej VMM

Migracja magazynu umożliwia przeniesienie plików maszyny wirtualnej z jednej lokalizacji magazynu do drugiej na tym samym hoście maszyny wirtualnej. Jeśli maszyna wirtualna jest uruchomiona, można przeprowadzić szybką migrację magazynu, dzięki czemu przestój usług dla użytkowników maszyny wirtualnej jest niewielki lub nie występuje wcale. Jeśli maszyna wirtualna zawiera więcej niż jeden wirtualny dysk twardy, można określić oddzielne lokalizacje dla poszczególnych plików wirtualnych dysków twardych (vhd lub vhdx).

Przeczytaj ten artykuł, jeśli chcesz uruchomić migrację na żywo magazynu maszyny wirtualnej między dwiema lokalizacjami na hoście autonomicznym.

Uruchom migrację w następujący sposób:

 1. W obszarze roboczym Maszyny wirtualne i usługi kliknij pozycję Wszystkie hosty, a następnie wybierz hosta, na którym maszyna wirtualna jest wdrożona.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy maszynę wirtualną, a następnie kliknij polecenie Migruj magazyn.

  Zostanie wyświetlona strona Wybierz ścieżkę Kreatora migracji magazynu. W polu Lokalizacja magazynu dla konfiguracji maszyny wirtualnej jest wyświetlana bieżąca lokalizacja maszyny wirtualnej, a w polu Dyski — bieżące lokalizacje poszczególnych wirtualnych dysków twardych (vhd).

 3. Na stronie Wybór ścieżki wykonaj następujące czynności:

  • W polu Lokalizacja magazynu dla konfiguracji maszyny wirtualnej wybierz na liście istniejącą domyślną ścieżkę maszyny wirtualnej. Przejdź do lokalizacji na hoście. Program VMM automatycznie zmieni ścieżki dla wszystkich dysków wirtualnych na tę samą ścieżkę, którą określono dla plików konfiguracji.
  • Wpisz ścieżkę. Gdy wpiszesz nową ścieżkę dla plików konfiguracji maszyny wirtualnej, program VMM nie zmieni automatycznie ścieżek dysków wirtualnych, dopóki nie klikniesz poza polem Lokalizacja magazynu dla konfiguracji maszyny wirtualnej.
  • Jeśli została wybrana ścieżka inna niż istniejąca ścieżka maszyny wirtualnej i chcesz dodać tę ścieżkę do ścieżek domyślnych na hoście, zaznacz pole wyboru Dodaj tę ścieżkę do listy domyślnych lokalizacji przechowywania na hoście.
  • Określ opcje umieszczania pliku konfiguracji w następujący sposób:

   1. Zaznacz pozycję Automatycznie umieść wszystkie dyski VHD z konfiguracją, aby przenieść wszystkie pliki maszyny wirtualnej do tej samej lokalizacji.
   2. Zaznacz pozycję Zezwalaj na oddzielne rozmieszczanie dysków VHD, aby przenieść jeden lub więcej plików maszyny wirtualnej do lokalizacji innej niż lokalizacja plików konfiguracji. Jeśli zaznaczysz to ustawienie, w obszarze Dyski w polu Lokalizacja wpisz nową ścieżkę dla każdego wirtualnego dysku twardego lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik. Należy zwrócić uwagę, że jeśli maszyna wirtualna jest uruchomiona i zmienisz ścieżkę któregokolwiek wirtualnego dysku twardego, musisz również podać nową ścieżkę dla plików konfiguracji tej maszyny wirtualnej. W przeciwnym razie nie będzie można przeprowadzić operacji migracji. Musisz wprowadzić nową ścieżkę, nawet jeśli chcesz pozostawić pliki konfiguracji w ich bieżącej lokalizacji. W takim przypadku możesz utworzyć nowy podfolder w bieżącej lokalizacji plików konfiguracji, a następnie wybrać nową lokalizację w polu Lokalizacja magazynu dla konfiguracji maszyny wirtualnej.
 4. Na stronie Podsumowanie kliknij przycisk Przenieś, aby rozpocząć przenoszenie plików maszyny wirtualnej. Obserwuj postęp w obszarze Zadania.

© 2017 Microsoft