Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Scenariusze wdrażania programu VMM

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 05.11.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Ten artykuł zawiera linki do scenariuszy wdrażania programu System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM). Scenariusze wdrażania zawierają szczegółowe kroki planowania i wdrażania dla określonych topologii programu VMM.

  • Wdrożenie chmury prywatnej programu VMM: chmury prywatne zapewniają prosty sposób aprowizacji lokalnych zasobów w organizacji i zarządzania nimi. W programie VMM można utworzyć chmurę prywatną przez aprowizację wszystkich jej zasobów. Dodaj maszyny wirtualne do chmury, skonfiguruj ustawienia pojemności, a następnie określ, jak dzierżawcy uzyskują dostęp do zasobów chmury.
  • Wdrożenie chronionej sieci szkieletowej: chroniona sieć szkieletowa pomaga zagwarantować bezpieczeństwo maszynom wirtualnym funkcji Hyper-V. Jako dostawca usług w chmurze lub administrator chmury prywatnej możesz wdrożyć chronioną sieć szkieletową, która na ogół składa się z serwera z uruchomioną usługą ochrony hosta, jednego lub większej liczby chronionych serwerów hostów funkcji Hyper-V i zestawu maszyn wirtualnych z osłonami działających na tych hostach.
  • Wdrożenie sieci SDN: infrastruktura sieci SDN wirtualizuje sieć w celu utworzenia abstrakcji fizycznych sprzętowych elementów sieci, takich jak routery i przełączniki. Za pomocą sieci SDN możesz dynamicznie zarządzać swoją siecią centrów danych w celu spełnienia wymagań obciążeń i aplikacji.
© 2017 Microsoft