Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Konfigurowanie składników sieci SDN (Software Defined Network) w sieci szkieletowej programu VMM przy użyciu programu PowerShell

Rayne Wiselman|Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: System Center 2016 — Virtual Machine Manager

Program System Center 2016 — Virtual Machine Manager (VMM) może służyć do wdrożenia infrastruktury programowalnej sieci komputerowej (SDN) i zarządzania nią.

W sieci szkieletowej programu VMM można wdrożyć składniki SDN, takie jak na przykład:

 • Kontroler sieci: kontroler sieci pozwala zautomatyzować proces konfiguracji infrastruktury sieciowej zamiast ręcznie konfigurować usługi i urządzenia sieciowe.
 • Brama RAS dla sieci SDN: brama RAS jest programowym, wielodostępowym, obsługującym protokół BGP routerem w systemie Windows Server 2016, przeznaczonym dla dostawców usług kryptograficznych i przedsiębiorstw, które hostują wiele sieci wirtualnych dzierżawców przy użyciu sieci HNV.
 • Programowe równoważenie obciążenia (SLB) dla sieci SDN: sieć SDN w systemie Windows Server 2016 może korzystać z programowego równoważenia obciążenia (SLB) w celu równomiernego rozkładania ruchu sieciowego dzierżawy i klientów dzierżawy między zasobami sieci wirtualnej. Usługa SLB systemu Windows Server umożliwia hostowanie tego samego obciążenia przez wiele serwerów, zapewniając wysoką dostępność i skalowalność.

Istnieje kilka sposobów wdrażania tych składników:

 • Konsola VMM: ręczne wdrażanie kontrolera sieci, usługi SLB i bramy RAS w konsoli programu VMM.
 • PowerShell: wdrażanie wszystkich składników za pomocą skryptów programu PowerShell.

Korzyści wynikające z wdrożenia środowiska PowerShell

 • Skrypty programu PowerShell umożliwiają wdrażanie wszystkich składników sieci SDN.
 • Dzięki skryptom można zmniejszyć prawdopodobieństwo ręcznego wprowadzenia błędów i znacząco skrócić czas wdrażania.
 • W przypadku wdrażania przy użyciu skryptu można później zmodyfikować ustawienia w konsoli programu VMM, tak jak w przypadku ręcznego wdrażania składników sieci SDN.
 • Podobnie jak w przypadku wdrażania ręcznego, możesz skonfigurować nowy przełącznik i sieć logiczną zarządzania lub ponownie użyć istniejącego przełącznika oraz sieci.
 • Jeśli wdrożenie skryptu zakończy się niepowodzeniem, wszystkie zmienione ustawienia zostaną wycofane i będzie można zacząć od początku.
 • Możesz wyłączyć wdrożenie określonych składników. Jeśli na przykład kontroler sieci został już wdrożony, możesz wdrożyć tylko usługę SLB i bramę RAS.

Przed rozpoczęciem

Kroki wdrażania

Aby skonfigurować składniki sieci SDN w programie VMM przy użyciu programu PowerShell, należy wykonać następujące czynności.

 1. Skonfigurować hosty i infrastrukturę sieci fizycznej: należy uzyskać dostęp do fizycznych urządzeń sieciowych w celu skonfigurowania sieci VLAN, routingu itp. Potrzebujesz także hostów funkcji Hyper-V do hostowania infrastruktury SDN i maszyn wirtualnych dzierżawcy. Dowiedz się więcej.
 2. Przygotowany wirtualny dysk twardy na potrzeby szablonów usługi w formacie VHD lub VHDX.
 3. Pobrać szablon usługi kontrolera sieci, szablon usługi SLB i szablon usługi bramy RAS.
 4. Zaimportować szablony kontrolera sieci, usługi SLB i bramy RAS do biblioteki programu VMM.
 5. Skonfigurować grupy zabezpieczeń usługi Active Directory: jedną na potrzeby zarządzania kontrolerem sieci i drugą na potrzeby klientów kontrolera sieci. Każda grupa musi zawierać co najmniej jedno konto użytkownika.
 6. Skonfigurować bibliotekę udostępnioną programu VMM: można mieć opcjonalny udział plików biblioteki (bibliotekę udostępnioną) na potrzeby przechowywania dzienników diagnostycznych. Kontroler sieci będzie uzyskiwał dostęp do tej biblioteki udostępnionej w celu przechowywania informacji diagnostycznych w okresie swojego istnienia.
 7. Skonfigurować grupę hostów programu VMM dla wszystkich hostów SDN funkcji Hyper-V. Należy zauważyć, że na hostach musi być uruchomiona najnowsza wersja systemu Windows Server 2016 i mieć włączoną rolę funkcji Hyper-V.
 8. Skonfigurować certyfikat. Potrzebny jest certyfikat SSL na potrzeby komunikacji HTTPS między programem VMM a kontrolerem sieci.
 9. Pobrać i uruchomić skrypty sieci SDN. Istnieją trzy skrypty:

  • VMMExpress.ps1: ten skrypt służy do wdrażania stosu sieci SDN. Po jego pobraniu można utworzyć własne dostosowania.
  • Fabricconfig.psd1: ten plik umożliwia akceptowanie wszystkich danych wejściowych na potrzeby konfigurowania sieci SDN.
  • Fabricconfig_Example.psd1: przykładowy plik zawierający fikcyjne parametry. Można je zastąpić własnymi parametrami.
© 2017 Microsoft