Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Analizator najlepszych rozwiązań dla funkcji Hyper-V

Kathy Davies [MSFT]|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: system Windows Server 2016

Windows Management najlepszych rozwiązań znajdują się wytyczne, które są traktowane jako idealny sposób, w normalnych warunkach, aby skonfigurować serwer zdefiniowany przez ekspertów. Naruszenia najlepszych rozwiązań, nawet tych krytycznych, niekoniecznie nie może powodować problemy. Jednak wskazują konfiguracji serwera, które mogą spowodować słabą wydajność, niską wiarygodność, nieoczekiwane konflikty, wzrost zagrożenia zabezpieczeń lub inne potencjalne problemy.

Analizator najlepszych rozwiązań skanuje komputer przy użyciu reguły oparte na tych najlepszych rozwiązań i raportowanie wyników. Każdej reguły najlepszych rozwiązań zawiera szczegółowe informacje o sposobie wykonania reguły. Dokumenty w tej sekcji te zasady, aby ułatwić zrozumienie najlepszych rozwiązań, które są stosowane do funkcji Hyper-V, również zinterpretować wyniki skanowania wyszukuje warunki, które nie są zgodne z najlepszymi rozwiązaniami.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat narzędzia Analizator najlepszych rozwiązań oraz skanowania, zobacz Best Practices Analyzer.

O funkcji Hyper-V

Funkcji Hyper-V umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych w tym samym czasie na jednym komputerze fizycznym, uruchamiając każdej z nich na maszynie wirtualnej. Maszyny wirtualnej może pomóc w bardziej wydajne i elastyczne, Użyj zasobów komputerowych. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Hyper-V, zobacz funkcji Hyper-V w systemie Windows Server 2016.

© 2017 Microsoft