Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Kolejka maszyny Wirtualnej powinna być włączona dla obsługą VMQ fizyczne karty sieciowe powiązane z zewnętrznego przełącznika wirtualnego

Kathy Davies [MSFT]|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: system Windows Server 2016

Aby uzyskać więcej informacji na temat najlepszych rozwiązań i skanowania, zobacz uruchamiania skanowania najlepszych rozwiązań analizatora i zarządzania wynikami skanowania.

WłaściwośćSzczegóły
System operacyjnyWindows Server 2016
Produkt/funkcjaFunkcja Hyper-V
WażnośćOstrzeżenie
KategoriaKonfiguracja

W poniższych sekcjach kursywa wskazuje tekst interfejsu Użytkownika, który pojawia się za pomocą narzędzia Analizator najlepszych rozwiązań tego problemu.

Problem

Następujące karty sieciowe są w stanie kolejki maszyn wirtualnych (VMQ), ale możliwe jest wyłączona.

Wpływ

System Windows nie może w pełni korzystać z Odciążanie sprzętu dla następujących kart sieciowych:

<Lista kart sieciowych >

Rozwiązanie

Włącz kolejka maszyny Wirtualnej za pomocą polecenia cmdlet Enable-NetAdapterVmq środowiska Windows PowerShell lub za pomocą interfejsu użytkownika zaawansowane właściwości karty sieciowej.

© 2017 Microsoft