Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Zalecana ilość pamięci należy skonfigurować systemu Windows 8.1

Kathy Davies [MSFT]|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: system Windows Server 2016

Aby uzyskać więcej informacji na temat najlepszych rozwiązań i skanowania, zobacz uruchamiania skanowania najlepszych rozwiązań analizatora i zarządzania wynikami skanowania.

WłaściwośćSzczegóły
System operacyjnyWindows Server 2016
Produkt/funkcjaFunkcja Hyper-V
WażnośćOstrzeżenie
KategoriaKonfiguracja

W poniższych sekcjach kursywa wskazuje tekst interfejsu Użytkownika, który pojawia się za pomocą narzędzia Analizator najlepszych rozwiązań tego problemu.

Problem

Skonfigurowano maszyny wirtualnej z systemem Windows 8.1 jest mniejsza niż zalecana ilość pamięci RAM, która jest 1 GB.

Wpływ

System operacyjny gościa i aplikacji może nie działać poprawnie. Nie może być za mało pamięci do uruchomienia wielu aplikacji jednocześnie. Ma to wpływ na następujące maszyny wirtualne:

<list of virtual machines>  

Rozwiązanie

Aby zwiększyć przydział do tej maszyny wirtualnej, co najmniej 1 GB pamięci, należy użyć Menedżera funkcji Hyper-V.

Zwiększenie ilości pamięci za pomocą Menedżera funkcji Hyper-V

  1. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V. Kliknij przycisk Start, wskaż Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij przycisk Menedżera funkcji Hyper-V.

  2. W okienku wyników w obszarze maszyn wirtualnych, wybierz maszynę wirtualną, który chcesz skonfigurować. Stan maszyny wirtualnej powinny zostać wyświetlone poza. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy maszyny wirtualnej, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  3. W akcji okienko pod nazwą maszyny wirtualnej, kliknij przycisk Ustawienia.

  4. W okienku nawigacji kliknij pamięci.

  5. Na pamięci Ustaw początkowa pamięć RAM co najmniej 1 GB, a następnie kliknij przycisk OK.

Zwiększenie ilości pamięci za pomocą środowiska Windows PowerShell

  1. Otwórz program Windows PowerShell. (Z pulpitu, kliknij przycisk Rozpocznij i zacznij pisać środowiska Windows PowerShell.)

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy środowiska Windows PowerShell i kliknij przycisk Uruchom jako administrator.

  3. To polecenie jest uruchamiane po wymianie <MyVM > o nazwie maszyny wirtualnej:

Set-VMMemory <MyVM> -StartupBytes 1GB  

Zobacz też

Zestaw VMMemory

© 2017 Microsoft