Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Windows Server 2016 powinny być skonfigurowane z co najmniej minimalnej ilości pamięci

Kathy Davies [MSFT]|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: system Windows Server 2016

Aby uzyskać więcej informacji na temat najlepszych rozwiązań i skanowania, zobacz uruchamiania skanowania najlepszych rozwiązań analizatora i zarządzania wynikami skanowania.

WłaściwośćSzczegóły
System operacyjnyWindows Server 2016
Produkt/funkcjaFunkcja Hyper-V
WażnośćBłąd
KategoriaKonfiguracja

W poniższych sekcjach kursywa wskazuje tekst interfejsu Użytkownika, który pojawia się za pomocą narzędzia Analizator najlepszych rozwiązań tego problemu.

Problem

Maszyny wirtualnej z systemem Windows Server 2016 skonfigurowano jest mniejsza niż minimalna ilość pamięci RAM, która jest 512 MB.

Wpływ

System operacyjny gościa na następujące maszyny wirtualne mogą nie zostać uruchomione lub mogą być uruchamiane unreliably:

<listę maszyn wirtualnych >

Rozwiązanie

Aby zwiększyć przydział do tej maszyny wirtualnej na co najmniej 512 MB pamięci, należy użyć Menedżera funkcji Hyper-V.

Zwiększenie ilości pamięci za pomocą Menedżera funkcji Hyper-V

  1. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V. Kliknij przycisk Start, wskaż Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij przycisk Menedżera funkcji Hyper-V.

  2. W okienku wyników w obszarze maszyn wirtualnych, wybierz maszynę wirtualną, który chcesz skonfigurować. Stan maszyny wirtualnej powinny zostać wyświetlone poza. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy maszyny wirtualnej, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  3. W akcji okienko pod nazwą maszyny wirtualnej, kliknij przycisk Ustawienia.

  4. W okienku nawigacji kliknij pamięci.

  5. Na pamięci Ustaw początkowa pamięć RAM co najmniej 512 MB, a następnie kliknij przycisk OK.

Zwiększenie ilości pamięci za pomocą środowiska Windows PowerShell

  1. Otwórz program Windows PowerShell. (Z pulpitu, kliknij przycisk Rozpocznij i zacznij pisać środowiska Windows PowerShell.)

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy środowiska Windows PowerShell i kliknij przycisk Uruchom jako administrator.

  3. To polecenie jest uruchamiane po wymianie <MyVM > o nazwie maszyny wirtualnej:

Set-VMMemory <MyVM> -StartupBytes 512MB  

Zobacz też

Zestaw VMMemory

© 2017 Microsoft