Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Połączenie z maszyną wirtualną funkcji Hyper-V

Kathy Davies [MSFT]|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: System Windows Server 2016, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8

Połączenie z maszyną wirtualną (VMConnect) to narzędzie, które są używane do łączenia się z maszyną wirtualną tak, aby można było zainstalować lub interakcję z systemu operacyjnego gościa na maszynie wirtualnej. Niektóre zadania, które można wykonać przy użyciu VMConnect są następujące:

  • Uruchom i zamknij maszynę wirtualną

  • Połącz w obrazie dysku DVD (plik ISO) lub dysk flash USB

  • Tworzenie punktu kontrolnego

  • Zmodyfikuj ustawienia maszyny wirtualnej

Porady dotyczące korzystania z narzędzia VMConnect

Może być dostępne następujące informacje pomocne przy użyciu VMConnect:

Aby to zrobić...To zrobić...
Wyślij kliknięcia myszy lub klawiatury dla maszyny wirtualnejKliknij w dowolnym miejscu okna maszyny wirtualnej. Wskaźnik myszy mogą być wyświetlane jako małej kropki, po podłączeniu do uruchomionej maszyny wirtualnej.
Zwróć kliknięcia myszy lub klawiatury na komputerze fizycznymNaciśnij klawisz CTRL+ALT+LEFT strzałkę, a następnie przenieść wskaźnik myszy poza okno maszyny wirtualnej. Kombinację klawiszy zwolnienia myszy można zmienić w programie Hyper-V ustawienia w funkcji Hyper-V Manager.
Wyślij CTRL+ALT+USUŃ kombinacji klawiszy do maszyny wirtualnejWybierz akcji > Ctrl+Alt+usunąć lub za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+ALT+END.
Przełączanie z trybu okna do pełnej-tryb pełnoekranowyWybierz widoku > tryb pełnoekranowy. Aby powrócić do trybu okna, naciśnij klawisz CTRL+ALT+BREAK.
Tworzenie punktu kontrolnego, aby przechwycić bieżący stan komputera w celu rozwiązywania problemówWybierz akcji > punktu kontrolnego lub za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+N.
Zmiana ustawienia maszyny wirtualnejWybierz pliku > Ustawienia.
Połącz w obrazie dysku DVD (plik ISO) lub wirtualnej dyskietki (pliku vfd)Wybierz nośnika.

Wirtualne stacje dyskietek nie są obsługiwane dla maszyny wirtualnej generacji 2. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz należy utworzyć maszyny wirtualnej generacji 1 lub 2 w ramach funkcji Hyper-V?.
Używanie zasobów lokalnych hosta na Hyper-V maszyny wirtualnej, takich jak dysk flash USBWłącz tryb rozszerzony sesji na hoście funkcji Hyper-V, nawiązanie połączenia z maszyną wirtualną za pomocą narzędzia VMConnect i przed nawiązaniem połączenia wybierz zasób lokalny, którego chcesz użyć. Konkretne kroki znajdują Używanie zasobów lokalnych na Hyper-V maszyny wirtualnej z narzędziem VMConnect.
Zapisać zmiany ustawień narzędzia VMConnect dla maszyny wirtualnejUruchom następujące polecenie w wierszu polecenia lub środowiska Windows PowerShell:

VMConnect.exe <ServerName> <VMName> \/edit
Uniemożliwia użytkownikowi VMConnect przejęcia sesji VMConnect innego użytkownikaWłącz tryb rozszerzony sesji na hoście funkcji Hyper-V.

Rozszerzone o nie włączony tryb sesji może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Jeśli użytkownik jest połączony i zalogowany do maszyny wirtualnej za pomocą narzędzia VMConnect i inny użytkownik autoryzowany łączy do samej maszyny wirtualnej, sesja zostanie przejęta przez drugiego użytkownika i pierwszy użytkownik utraci sesji. Drugi użytkownik będzie mógł wyświetlać pulpitu, dokumenty i aplikacje pierwszego użytkownika.
Zarządzanie usług integration services lub składniki, które umożliwiają maszyny Wirtualnej do komunikowania się z hostem funkcji Hyper-VNa hostach funkcji Hyper-V z systemem Windows 10 lub Windows Server 2016 nie można zarządzać usług integracji z narzędziem VMConnect. Zobacz następujące tematy:
- Włącz / Wyłącz usługi integracji z hosta funkcji Hyper-V
- Włącz / Wyłącz usługi integracji z maszyny wirtualnej systemu Windows
- Włącz / Wyłącz usługi integracji z maszyny wirtualnej systemu Linux
- Zachowaj zaktualizowane dla maszyny wirtualnej usług integration services
W przypadku hostów z systemem Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2, zobacz usług Integration Services.
Zmień rozmiar okna VMConnectMożna zmienić rozmiar okna VMConnect maszyn wirtualnych 2. generacji, systemem operacyjnym Windows. Aby to zrobić, należy włączyć tryb rozszerzony sesji na hoście funkcji Hyper-V. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz włączyć tryb rozszerzony sesji na hoście funkcji Hyper-V. Dla maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, zobacz Zmiana rozdzielczości ekranu Ubuntu na maszynie Wirtualnej funkcji Hyper-V.

Skróty klawiaturowe

Domyślnie program Klawiatura danych wejściowych i kliknięcia myszy są wysyłane do maszyny wirtualnej. Więc należy nacisnąć klawisze CTRL + ALT + LEWY Strzałka przed skorzystaniem z następujących klawiszy skrótów.

Kombinacja klawiszyOpis
CTRL+ALT+Strzałka w LEWOMyszy zlecenia
CTRL+ALT+ZAKOŃCZENIAOdpowiednik CTRL+ALT+USUNĄĆ maszyny wirtualnej
CTRL+ALT+BREAKPrzełączanie z pełnego-Tryb ekranu do trybu okna
CTRL+OOtwiera ustawienia maszyny wirtualnej
CTRL+SUruchamia maszynę wirtualną
CTRL+NTworzenie punktu kontrolnego
CTRL+EPowraca do punktu kontrolnego
CTRL+CWykonaj zrzut ekranu

Zobacz też

© 2017 Microsoft