Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Blokowanie i odblokowywanie pamięci masowej USB

Liza Poggemeyer|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Można uniemożliwić użytkownikom używanie pamięci masowej USB na stacjach.

Aby zablokować pamięć masową USB na wybranych stacjach

  1. Na Pulpicie nawigacyjnym systemu MultiPoint kliknij stację, którą chcesz zablokować.
  2. Kliknij kolejno pozycje Block (Blokuj) > Block Selected desktop(s) (Blokuj wybrane pulpity).

Aby zablokować pamięć masową USB na wszystkich stacjach

Otwórz Pulpit nawigacyjny systemu MultiPoint, a następnie wybierz pozycję Block Storage on all stations (Blokuj pamięć masową na wszystkich stacjach) z menu rozwijanego.

Aby odblokować pamięć masową USB na wybranych stacjach

Otwórz Pulpit nawigacyjny systemu MultiPoint, wybierz obraz miniatury stacji, którą chcesz odblokować, a następnie kliknij pozycję Unblock (Odblokuj).

© 2017 Microsoft