Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Typowe scenariusze użycia

Eva Seydl|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

MultiPoint Services oferuje poszczególnych użytkowników komputerów stacjonarnych z najważniejszych kwestii środowisko pulpitu systemu Windows 10. Oferuje on również narzędziem do zarządzania proste, Menedżer MultiPoint, używany przez administratorów do odnajdywania i kontrolę nad wielu wieloma serwerami i klientami. Ponadto usługi MultiPoint obejmuje pulpit nawigacyjny systemu MultiPoint dla wgląd w czasie rzeczywistym. Użytkownik może za pomocą usługi MultiPoint należą następujące czynności:

  • Każdemu użytkownikowi zapewnić osobiste komfort i folderów prywatnych bez konieczności na innym komputerze dla każdej osoby.
  • Zarządzania wieloma systemami MultiPoint w laboratorium komputerowym, klas, Centrum szkolenia lub małej firmie.
  • Po instalacji programu i uzyskać do niego dostęp z dowolnej stacji.
  • Monitorowanie aktywności pulpitu każdego użytkownika.
  • Ekrany bloku komunikatem można dostosowywać uzyskać uwagi tej grupy.
  • Ograniczenia grupy tylko dostęp do jednego lub więcej witryn sieci Web.
  • Projekt ekranu do innych ekranów, aby zademonstrować danego zadania.
  • Za pomocą standardowego użytkownika, który jest uzyskiwanie pomocy komunikują się przez użytkowników.
  • Przejęcie kontroli nad sesji użytkownika, aby zademonstrować zadania.
  • Wykonaj wszystkie elementy wymienione powyżej dla użytkownika, który jest przy użyciu tradycyjnych PC, laptop lub innych urządzeń przenośnych.
© 2017 Microsoft