Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Projekt stację inne stacje

Liza Poggemeyer|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Użytkownik MultiPoint pulpitu nawigacyjnego można projektu pulpitu stacji jednego użytkownika lub stacji (inni niż administrator) wszystkich użytkowników. Ta funkcja jest przydatne, aby zademonstrować zadanie użytkownika lub zestawu użytkowników.

Do projektu pulpitu do stacji użytkownika standardowego

  1. Na pulpicie nawigacyjnym MultiPoint kliknij miniaturę pulpitu, do którego chcesz projektu stacji.
  2. Na Home kliknij pozycję swój pulpit, a następnie kliknij przycisk projektu swój pulpit, aby wybrać Desktop(s).
  3. Aby zakończyć projekcji, kliknij przycisk zatrzymać (albo na projekcji kartę lub w prawym górnym rogu pod wstążką).

Do projektu pulpitu do wszystkich stacji

  1. Na pulpicie nawigacyjnym MultiPoint na Home kliknij pozycję swój pulpit, a następnie kliknij przycisk projektu swój pulpit, aby wszystkie Desktop(s).

  2. Aby zakończyć projekcji, kliknij przycisk zatrzymać (albo na projekcji kartę lub w prawym górnym rogu pod wstążką).

Do projektu różnych pulpitu do wszystkich komputerów stacjonarnych

  1. Kliknij miniaturę pulpitu, które mają być projektu do wszystkich komputerów stacjonarnych.

  2. Na Home kliknij pozycję wybrane pulpitu, a następnie kliknij przycisk wybrane pulpitu. Wybrany pulpit jest wyświetlany na wszystkich komputerach.

  3. Aby zakończyć projekcji, kliknij przycisk zatrzymać (albo na projekcji kartę lub w prawym górnym rogu pod wstążką).

© 2017 Microsoft