Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Zapisz ustawienia połączenia do pliku

Liza Poggemeyer|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Za pomocą pulpitu zdalnego, można połączenie do systemu usługi MultiPoint z innego komputera. Jeśli komputer zdalny obsługuje Remote Desktop Protocol, można automatycznie ustanowić połączenia z komputerem.

Istnieją trzy typy plików połączeń, które można utworzyć:

  • Plik połączenia Menedżer multiPoint: umożliwia Menedżer MultiPoint należy uruchomić na innym komputerze jako aplikacja zdalnego.

  • Plik połączenia pulpitu nawigacyjnego multiPoint: umożliwia pulpit nawigacyjny systemu MultiPoint należy uruchomić na innym komputerze jako aplikacja zdalnego.

  • Plik połączenia zdalnego stacji: umożliwia innym komputerem, aby połączyć się z systemem usługi MultiPoint jako stacja zdalnego.

Aby zapisać systemu ustawienia połączenia w pliku

  1. Otwórz Menedżera MultiPoint w trybie stacji, a następnie kliknij przycisk Home kartę.

  2. W kolumnie Computer (Komputer) kliknij nazwę komputera, dla którego chcesz zapisać ustawienia połączenia do pliku.

  3. W obszarze Nazwa komputerazadania, kliknij przycisk zapisać połączenia do pliku. Zapisz ustawienia połączenia, aby plik zostanie wyświetlona strona.

  4. Wybierz typ pliku połączenia, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, należy edytować Nazwa pliku Jeśli preferowane, a następnie kliknij przycisk zapisać.

© 2017 Microsoft