Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wyświetl stan połączenia użytkownika

Liza Poggemeyer|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Użyj stacji kartę, aby określić stan standard lub innego użytkownika administracyjnego połączenia usługi MultiPoint stacji.

Wartości stanu są następujące:

  • Zalogowany: sesji użytkownika, który jest aktywny w stacji

  • Zawieszone: sesji użytkownika, która jest zawieszona, ale jest nadal aktywna na komputerze. Sesja pulpitu jest zachowywana do momentu ponownego logowania się użytkownika

  • Wylogowanie: użytkownik, który jest wylogowany nie jest wyświetlany na stacji kartę

Aby wyświetlić stan stacji, Otwórz Menedżer MultiPoint w trybie stacji, a następnie kliknij stacji.

Zobacz też

Zarządzanie pulpitów użytkowników
Przełączanie między trybami

© 2017 Microsoft