Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Uaktualnianie do systemu Windows Server 2016 hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego

Sandeep Patnaik|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: system Windows Server 2016

Obsługiwane uaktualnienia systemu operacyjnego z zainstalowaną rolą usług pulpitu Zdalnego

Uaktualnienia do systemu Windows Server 2016 są obsługiwane tylko z systemem Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2016 TP5.

Serwery hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego we wdrożeniu, gdy maszyny wirtualne są przechowywane lokalnie

Te serwery należy uaktualnić wszystkie naraz. Wykonaj poniższe czynności, aby uaktualnić:

 1. Wyloguj wszystkich użytkowników.
 2. Włączanie i wyłączanie zapisywania wszystkich maszyn wirtualnych na każdym hoście.
 3. Uaktualnij serwery do systemu Windows Server 2016.
 4. Wszystkie kolekcje powinny być dostępne i funkcjonalności po wykonaniu uaktualnienia.

Serwery hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego w ramach wdrożenia, w której maszyny wirtualne są przechowywane w udostępnionych woluminów klastra (CSV)

 1. Ustal strategii uaktualniania, gdy niektóre serwery RDVH zostaną uaktualnione i niektóre będzie hosta maszyn wirtualnych w systemie Windows Server 2012 R2.
 2. Izolowanie co najmniej jeden z serwerów RDVH, przeznaczonej do początkowego round uaktualniania, migrując wszystkie maszyny wirtualne do innych "nie może uaktualnić jeszcze" RDVH serwerów, które pozostanie częścią oryginalnego klastra 2012 R2.
  1. Otwórz Menedżera klastra pracy awaryjnej.
  2. Kliknij przycisk ról.
  3. Wybierz co najmniej jeden maszyny wirtualne. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.
  4. Kliknij przycisk Przenieś i wybrać opcję Live lub szybkiej migracji przenoszenia maszyn wirtualnych do jednej lub kilku Serwery hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego, które nie są częścią początkowego uaktualnienia. Użyj Live lub Szybki migracji w zależności od czynników, takich jak zgodności sprzętu lub wymagania online.
 3. Wyklucz serwerów RDVH przygotowany do uaktualnienia z oryginalnego klastra.
 4. Uaktualnij izolowanego serwery RDVH.
 5. Po pomyślnym uaktualnieniu serwerach docelowych RDVH Tworzenie nowego klastra i CSV, który musi znajdować się na zupełnie innego woluminu SAN.
 6. Dołącz wszystkie serwery RDVH uaktualniony do nowego klastra.
 7. Utwórz strukturę folderów w nowej CSV, który naśladuje istniejącą strukturę folderów w istniejących plików CSV. Obejmuje to kolekcja folderów i każdej maszynie Wirtualnej najwyższego poziomu podrzędnych.
 8. Z różnych plików kolekcji maszyny Wirtualnej na oryginalnym pliku CSV skopiuj za pośrednictwem folderu /IMGS i zawartości do nowych folderów kolekcji w tej samej lokalizacji na nowe CSV.
 9. Na komputerze RDVH źródła należy użyć Menedżera klastra do usunięcia konfiguracji maszyny Wirtualnej do wysokiej dostępności:
  1. Uruchom Menedżera klastra.
  2. Kliknij przycisk ról.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekty maszyny Wirtualnej, a następnie kliknij przycisk usunąć.
 10. Na jednym z serwerów RDVH-uaktualniona należy użyć Menedżera funkcji Hyper-V przenieść wszystkie maszyny wirtualne na jednym z uaktualnionych serwerów RDVH oraz nowego klastra, CSV:

  1. Otwórz Menedżera funkcji Hyper-V.
  2. Wybierz jeden z serwerów RDVH-uaktualniony.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy maszyny wirtualne można przenieść, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
  4. Wybierz przenoszenie maszyny wirtualnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Podaj docelowy uaktualniony RDVH nazwy serwera na Określ komputer docelowy a następnie kliknij przycisk Dalej.
  6. Wybierz Przenoszenie danych maszyny wirtualnej w jednej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  7. Przejdź do lokalizacji docelowej.

   Ważne

   Upewnij się, że ta ścieżka ma pusty folder dla określonej maszyny Wirtualnej.

   Uwaga

   Jak wspomniano, konieczne będzie już utworzono nowy folder docelowy sub przed ten krok. Okno dialogowe Wybieranie folderu nie będzie można utworzyć folder podrzędny w tym kroku.

   Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk zakończone.

 11. Gdy maszyny wirtualne są przemieszczane, dodać je jako klaster wysokiej dostępności obiektów:
  1. Otwórz Menedżera klastra pracy awaryjnej na uaktualnionym serwera hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ról węzeł, a następnie kliknij skonfigurować rolę. Kliknij przycisk Dalej na Start Kreatora wysokiej dostępności.
  3. Wybierz maszyny wirtualnej z listy dostępnych ról, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona lista maszyny wirtualne, które nie są skonfigurowane.
  4. Wybierz wszystkie maszyny wirtualne. Kliknij przycisk Dalej a następnie kliknij przycisk Dalej ponownie na stronie Potwierdzenie uruchomić zadania konfiguracji.
 12. Gdy wszystkie maszyny wirtualne zostały przeniesione, uaktualnij pozostałe serwery RDVH. Powyższej procedury można użyć do równoważenia lokalizacji maszyny Wirtualnej zgodnie z potrzebami.
Uwaga

Heterogeniczne serwery funkcji Hyper-V w klastrze nie są obsługiwane.

© 2017 Microsoft