Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Równoważenie obciążenia maszyny wirtualnej rozszerzony

Subhasish Bhattacharya|Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016
|
1 Współautor

Dotyczy systemu Windows Server 2016

Windows Server 2016 wprowadza funkcji równoważenia obciążenia maszyny wirtualnej zoptymalizować wykorzystanie węzłów w klastrze pracy awaryjnej. W tym dokumencie opisano sposób konfigurowania i sterować maszyny Wirtualnej równoważenia obciążenia.

Heurystyki do równoważenia

Maszyna Wirtualna Równoważenie obciążenia maszyny wirtualnej ocenia węzła obciążenia oparte na następujących algorytmów heurystycznych:

  1. Bieżący wykorzystanie pamięci: pamięć jest najbardziej typowe ograniczenie zasobów na hoście funkcji Hyper-V
  2. Procesorużycie węzła uśrednionej za 5 minut okna: zmniejsza zagrożenie węzła w klastrze, staje się nadmiernym

Kontrolowanie agresywności równoważenia

Agresywności równoważenia w oparciu o heurystykę procesora CPU i pamięci można skonfigurować za pomocą przez wspólna właściwość klastra "AutoBalancerLevel". Aby kontrolować agresywności, uruchom następujące polecenie w programie PowerShell:

(Get-Cluster).AutoBalancerLevel = <value>
AutoBalancerLevelAgresywnościZachowanie
1 (domyślnie)NiskiGdy host jest więcej niż 80% załadowane
2ŚredniGdy host jest więcej niż 70% załadowane
3WysokiGdy host jest więcej niż 60% załadowane

Grafika przedstawiająca PowerShell konfigurowania agresywności równoważenia

Kontrolowanie maszyny Wirtualnej Równoważenie obciążenia

Maszyna Wirtualna Równoważenie obciążenia sieciowego jest domyślnie włączona, gdy wystąpi równoważenia obciążenia można skonfigurować przez wspólna właściwość klastra "AutoBalancerMode". Aby kontrolować, gdy węzeł uczciwości równoważy klastra:

Za pomocą Menedżera klastra pracy awaryjnej:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę klastra, a następnie wybierz opcję "Właściwości"
    Grafika przedstawiająca Wybieranie właściwości dla klastra za pomocą Menedżera klastra pracy awaryjnej

  2. Wybierz w okienku "Równoważenia"
    Grafika przedstawiająca wybranie opcji równoważenia za pomocą Menedżera klastra pracy awaryjnej

Przy użyciu programu PowerShell:

Uruchom następujące polecenie:

(Get-Cluster).AutoBalancerMode = <value>
AutoBalancerModeZachowanie
0Wyłącz
1Równoważenie obciążenia w sprzężeniu węzła
2 (wartość domyślna)Załaduj salda na węźle sprzężenia i co 30 minut

Maszyna Wirtualna vs równoważenia obciążenia. System Center Virtual Machine Manager dynamicznych optymalizacji

Funkcja uczciwości węzła, udostępnia funkcje wewnętrzne, które jest przeznaczone do wdrożenia bez programu System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). SCVMM optymalizacji dynamicznej jest zalecane mechanizm równoważenia obciążenia maszyny wirtualnej w klastrze dla SCVMM wdrożenia. SCVMM wyłączy Windows Server maszyny Wirtualnej równoważenia obciążenia, gdy jest włączone optymalizacji dynamicznej.

Zobacz też

© 2017 Microsoft