Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Replikacja usługi Active Directory i zarządzanie topologii za pomocą środowiska Windows PowerShell

Bill Mathers|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Środowisko Windows PowerShell dla usługi Active Directory obejmują teraz obsługę do zarządzania replikacją i topologią. Poniższe tematy zawierają dodatkowe szczegółowe informacje i zapoznać się z wprowadzeniem:

© 2017 Microsoft