Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Rozwiązywanie problemów z łącznością przy replikacji (identyfikator zdarzenia 1925)

Bill Mathers|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Ta sekcja zawiera opis replikacji problemy z łącznością, które mogą wystąpić po włączeniu replikacji usługi Active Directory. Problemy z łącznością sieciową może uniemożliwić dla kontrolerów domeny do formularza partnerów replikacji. Różne błędy i zdarzenia może wskazywać na problem z łączności sieciowej, która uniemożliwia replikacji.< / para > < para > Aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z łącznością replikacji, użyj procedur opisanych w zdarzeń identyfikatorze 1925: próba ustanowienia replikacji łącza nie powiodło się z powodu problemu z łącznością.
© 2017 Microsoft