Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wymagania wdrożenia usługi AD DS

Bill Mathers|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Struktura istniejącego środowiska określa strategii wdrażania systemu Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (AD DS). Jeśli tworzysz środowisko usług AD DS, nie masz istniejącą strukturę domeny ukończenia projektu usług AD DS przed rozpoczęciem tworzenia środowiska usług AD DS. Następnie można wdrożyć nowej domeny głównej lasu i wdrażać reszty struktury domeny zgodnie z projektem.

Ponadto, jako część wdrożenia usług AD DS można zdecydować uaktualnić i restrukturyzacja środowiska. Na przykład jeśli Twoja organizacja ma istniejącą strukturę domeny Windows 2000, może wykonać uaktualnienie w miejscu niektórych domen i restrukturyzacja innych. Ponadto można zdecydować o uproszczeniu środowiska restrukturyzacji domen między lasami lub restrukturyzacji domen w lesie po wdrożeniu usług AD DS.

Wdrażanie domeny głównej lasu systemu Windows Server 2008

Domeny katalogu głównego lasu stanowi podstawę infrastruktury lasu usług AD DS. Do wdrażania usług AD DS, należy wdrożyć domeny głównej lasu. Aby to zrobić, należy przejrzeć projektu usług AD DS; Konfigurowanie usługi DNS dla domeny głównej lasu; Tworzenie domeny głównej lasu, który składa się z kontrolerów domeny głównej lasu wdrażanie, Konfigurowanie topologii lokacji dla domeny głównej lasu i konfigurowanie ról wzorców operacji (znanej także jako elastyczne operacje wzorca jednokrotnego lub FSMO); i podnoszenie poziomu funkcjonalności lasu i domeny. Na poniższej ilustracji przedstawiono proces wdrażania domeny głównej lasu.

Wymagania usług AD DS

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wdrażanie domeny głównej lasu systemu Windows Server 2008.

Wdrażanie domen regionalnych systemu Windows Server 2008

Po ukończeniu wdrażania domeny głównej lasu, można przystąpić do wdrożenia żadnych nowych domen regionalnych systemu Windows Server 2008, określonych przez projekt. Aby to zrobić, należy wdrożyć kontrolery domeny dla każdej domeny regionalnej. Na poniższej ilustracji przedstawiono proces wdrażania domen regionalnych.

Wymagania usług AD DS

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wdrażania systemu Windows Server 2008 domen regionalnych.

Uaktualnianie domen usługi Active Directory systemu Windows Server 2008

Uaktualnianie domen systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003 do domen systemu Windows Server 2008 jest efektywne, skomplikowany sposób korzystać z dodatkowych funkcji systemu Windows Server 2008 i funkcji. Można uaktualnić domen, aby zachować bieżącą konfigurację sieci i domeny jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, skalowalności i możliwości zarządzania infrastruktury sieci. Uaktualnienie z systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003 do systemu Windows Server 2008 wymaga sieci minimalnej konfiguracji. Również uaktualnienie ma little wpływ na operacje użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uaktualnianie domeny usługi Active Directory do systemu Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 AD DS domen.

Restrukturyzacja domen usług AD DS

W przypadku restrukturyzacji domen między lasami systemu Windows Server 2008 (między lasami restrukturyzacji), można zmniejszyć liczbę domen w danym środowisku i zmniejszyć koszty i złożoność administrowania. Przy migracji obiektów między lasami w ramach tego procesu restrukturyzacji, zarówno źródło domeny docelowej domeny środowisk i istnieje jednocześnie. Dzięki temu można wrócić do środowiska źródłowego podczas migracji, jeśli to konieczne.

W przypadku restrukturyzacji domen systemu Windows Server 2008 w obrębie lasu systemu Windows Server 2008 (wewnątrz lasu restrukturyzacji), można konsolidować ze strukturą domeny i zmniejszyć koszty i złożoność administrowania. W przypadku restrukturyzacji domen w lesie, zmigrowanych kont nie jest już istnieje w domenie źródłowej.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie używania restrukturyzacji domen Active Directory migracji Tool (ADMT) w wersji 3.1 (ADMT v3.1), zobacz ADMT v3.1 Przewodnik migracji.

© 2017 Microsoft