Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wdrażanie AD DS w organizacji z systemem Windows Server 2003

Bill Mathers|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Jeśli organizacja korzysta obecnie z usługi Active Directory systemu Windows Server 2003, Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (AD DS) można wdrożyć, wykonując uaktualnienie w miejscu niektórych lub wszystkich systemów operacyjnych z kontrolerami domeny systemu Windows Server 2008 lub wprowadzając kontrolerów domeny z systemem Windows Server 2008 w środowisku.

Aby można było dodać kontroler domeny z systemem Windows Server 2008 do istniejącej domeny usługi Active Directory systemu Windows Server 2003, należy uruchomić program adprep, narzędzie wiersza polecenia. Adprep rozszerza schemat usług AD DS, aktualizuje domyślnych deskryptorów zabezpieczeń wybranych obiektów i dodawania nowych obiektów katalogów wymagane przez niektóre aplikacje. Program Adprep jest dostępny na dysku instalacyjnym systemu Windows Server 2008 (\sources\adprep\adprep.exe). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Adprep (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99215).

Na poniższej ilustracji przedstawiono kroki wdrażania usług AD DS systemu Windows Server 2008 w środowisku sieciowym, w którym są uruchomione usługi Active Directory systemu Windows Server 2003.

Wdrażanie w schemacie 2003 systemu windows

Uwaga

Jeśli chcesz ustawić poziom funkcjonalności domeny lub lasu systemu Windows Server 2008, wszystkich kontrolerów domeny w środowisku musi uruchomić system operacyjny Windows Server 2008.

Konsolidacja domen zasobów i konta domeny, które są uaktualnienia w miejscu ze środowiska systemu Windows Server 2003, jako część wdrożenia usług AD DS systemu Windows Server 2008 mogą wymagać między lasami lub restrukturyzacji domen. Restrukturyzacja domen usług AD DS między lasami pomaga w uproszczeniu reprezentacja organizacji w usługach AD DS i pomaga ograniczyć koszty administracyjne. Restrukturyzacja domen usług AD DS w lesie, pomaga zmniejszyć obciążenie administracyjne dla Twojej organizacji przez zmniejszenie ruchu związanego z replikacją, skracając użytkowników i grupy administracyjnej, który jest wymagany i uproszczenia zarządzania zasadami grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ADMT v3.1 Przewodnik migracji (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93678).

Aby uzyskać listę szczegółowych zadań, które służą do planowania i wdrażania usług AD DS w organizacji z systemem Windows Server 2003 Active Directory, zobacz Lista kontrolna: Wdrażanie AD DS w organizacji z systemem Windows Server 2003.

© 2017 Microsoft