Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Określenie, czy należy uaktualnić istniejące domeny, czy wdrożyć nowe domeny

Bill Mathers|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Każda domena w projekcie będzie nowej domeny lub istniejącą uaktualnienia domeny. Użytkownicy z już istniejącymi domenami, których nie należy uaktualniać należy przenieść do nowej domeny.

Przenoszenie między domenami kont mogą mieć wpływ użytkowników końcowych. Przed podjęciem decyzji, czy należy przenieść użytkowników do nowej domeny lub uaktualnić istniejące domeny, należy ocenić długoterminowej korzyści administracyjne nowej domeny usług AD DS z kosztem przeniesienie użytkowników do domeny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przeprowadzania uaktualnienia domen usługi Active Directory systemu Windows Server 2008, zobacz Uaktualnianie domeny usługi Active Directory do systemu Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 AD DS domen.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Restrukturyzacja domen usług AD DS w ramach i między lasami, zobacz narzędzie migracji usługi Active Directory w wersji 3.1 Przewodnik migracji (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93678).

Arkusz pomóc w dokumentowanie planów dla nowych i uaktualnionych domen, należy pobrać Job Aids Designing and Deploying Directory and Security Services.zip z zadania pomocy dla systemu Windows Server 2003 Deployment Kit (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102558) i Otwórz "planowania domeny" (DSSLOGI_5.doc).

© 2017 Microsoft