Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Lista kontrolna: Tworzenie reguł oświadczeń dla dostawcy oświadczeń zaufania

Bill Mathers|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Ta lista kontrolna zawiera zadania planowania, projektowania, i wdrażanie reguł oświadczeń, które są skojarzone z dostawcy oświadczeń zaufania w Active Directory Federation Services (usług AD FS).

Uwaga

Wykonaj zadania z tej listy kontrolnej w kolejności. Gdy łącze odwołania przejście do procedury, wróć do tego tematu po wykonaniu kroków tej procedury, aby móc kontynuować wykonywanie kolejnych zadań na tej liście kontrolnej.

Tworzenie reguł poświadczeńLista kontrolna: Tworzenie reguły oświadczenia zestawu dla zaufania dostawcy oświadczeń

ZadaniaDokumentacja
Tworzenie reguł oświadczeńPrzegląd pojęć dotyczących oświadczenia, roszczenie reguł, zestawów reguł oświadczeń i oświadczenia szablonów reguł i jak są one skojarzone z relacjami zaufania federacyjnego.Tworzenie reguł poświadczeńroli oświadczeń

Tworzenie reguł poświadczeńz roszczenie reguł roli
Tworzenie reguł oświadczeńPrzegląd pojęć dotyczących sposobu roszczenie przepływu na wszystkich etapach w potok wydawania oświadczeń i jak są przetwarzane reguły przez aparat wydawania oświadczeń.Tworzenie reguł poświadczeńrola potoku oświadczeń

Tworzenie reguł poświadczeńrola aparatu oświadczeń
Tworzenie reguł oświadczeńNa efektywnie planować i implementować oświadczeń danych wyjściowych, które będą wydawane za pośrednictwem tego oświadczenia dostawcy zaufania, należy określić, czy potrzebne są co najmniej jednej zasady oświadczenia i które roszczenie reguł, które należy użyć z tym zaufaniem dostawcy oświadczeń.Tworzenie reguł poświadczeńokreślenia typu oświadczenia szablonu reguły do użycia
Tworzenie reguł oświadczeńPrzegląd pojęć dotyczących podczas utworzyć jedno oświadczenie zasada innego i wykorzystania języka reguła oświadczenia zapewnienie bardziej złożonej logiki niż standardowe reguły zapewnić oczekiwany wynik w danych wyjściowych idealne zestawu oświadczeń.Tworzenie reguł poświadczeńużycie lub Pomiń reguła oświadczenia filtru

Tworzenie reguł poświadczeńużycie reguły Transform oświadczeń

Tworzenie reguł poświadczeńużycie wysyłać atrybuty LDAP jako oświadczenia reguły

Tworzenie reguł poświadczeńużycie członkostwa w grupie wysłać zgodnie z zasadą oświadczenia

Tworzenie reguł poświadczeńużycie reguła oświadczenia niestandardowego

Tworzenie reguł poświadczeńroli języka reguła oświadczenia
Tworzenie reguł oświadczeńOpis roszczenia muszą być tworzone, jeśli już nie istnieje zostanie spełniają potrzeb organizacji. Usługi AD FS jest dostarczany z domyślny zestaw opisy roszczenia, które są dostępne w przystawce usługi AD FS zarządzania-w.Tworzenie reguł poświadczeńdodać opis oświadczeń
Tworzenie reguł oświadczeńW zależności od potrzeb organizacji należy utworzyć jeden lub więcej reguł oświadczeń dla zestawu reguł przekształcania akceptacji, który jest skojarzony z tym zaufaniem dostawcy oświadczeń, dzięki czemu zostanie wydana odpowiednio oświadczenia.Tworzenie reguł poświadczeńutworzyć regułę przekazuj lub Filtruj oświadczenie przychodzące

Tworzenie reguł poświadczeńutworzyć zasadę, aby wysyłać atrybuty LDAP jako oświadczenia

Tworzenie reguł poświadczeńutworzyć zasadę, aby wysłać członkostwa grupy jako oświadczenia

Tworzenie reguł poświadczeńUtwórz regułę do przekształcania oświadczeń przychodzących

Tworzenie reguł poświadczeńUtwórz regułę do wysyłania oświadczenia metoda uwierzytelniania

Tworzenie reguł poświadczeńutworzyć zasadę, aby wysłać usług AD FS 1.x zgodne oświadczeń

Tworzenie reguł poświadczeńutworzyć zasadę, aby wysłać przy użyciu oświadczeń reguła niestandardowa
© 2017 Microsoft