Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Lista kontrolna: Implementowanie projektu rejestracji Jednokrotnej federacyjnych w sieci Web

Bill Mathers|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Ta lista kontrolna nadrzędny zawiera krzyżowe-odwołanie łącza do ważnych pojęć dotyczących federacyjnych w sieci Web w jednym-znak-na (rejestracji Jednokrotnej) projekt programu Active Directory Federation Services (usług AD FS). Zawiera ona także linki do podrzędnych list kontrolnych, które ułatwiają wykonywanie zadań, które są wymagane do implementacji tego projektu.

Uwaga

Wykonaj zadania z tej listy kontrolnej w kolejności. Gdy łącze odwołania przejście do przejrzeniu danego tematu lub podrzędnej liście kontrolnej, wróć do tego tematu po przejrzeniu danego tematu lub wykonać zadania na podrzędnej liście kontrolnej, aby móc kontynuować wykonywanie kolejnych zadań na tej liście kontrolnej.

Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webLista kontrolna: Implementowanie projektu Federacyjna usługa rejestracji Jednokrotnej w sieci Web

ZadaniaDokumentacja
Usługa rejestracji jednokrotnej federacyjnych w sieci webPrzegląd ważnych pojęć dotyczących projektowania Federacyjna usługa rejestracji Jednokrotnej w sieci Web i określenie celów wdrażania usług AD FS, można użyć do dostosowania tego projektu do potrzeb organizacji.Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webfederacyjnych projekt rejestracji Jednokrotnej w sieci Web

Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webidentyfikowanie celów wdrożenia usług AD FS

Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webPlanowanie wdrożenia
Usługa rejestracji jednokrotnej federacyjnych w sieci webPrzegląd sprzętu, oprogramowania, certyfikatu, System nazw domen (DNS), magazynu atrybutów i wymagań klienta dotyczących wdrożenia usług AD FS w organizacji.Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webwymagania dodatek A: przeglądanie AD FS
Usługa rejestracji jednokrotnej federacyjnych w sieci webPrzegląd ważnych pojęć dotyczących oświadczenia, roszczenie reguł, atrybut magazynów i bazy danych konfiguracji usług AD FS przed wdrożeniem usług AD FS w obu organizacjach partnerskich.Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webopis kluczowe założenia dla programu AD FS
Usługa rejestracji jednokrotnej federacyjnych w sieci webZgodnie z planem projektu należy zainstalować jeden lub więcej serwerów federacyjnych w każdej organizacji partnerskiej. Uwaga: projektowanie Federacyjna usługa rejestracji Jednokrotnej w sieci Web, potrzebne jest co najmniej jeden serwer federacyjny w organizacji partnera kont i co najmniej jeden serwer federacyjny w organizacji partnera zasobów.Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webLista kontrolna: ustawienie zapasowej serwera federacyjnego
Usługa rejestracji jednokrotnej federacyjnych w sieci web(Opcjonalne) ustalić, czy Twoja organizacja wymaga serwer proxy usługi federacyjnej. Jeśli serwer proxy wymaga planu projektu, można zainstalować jeden lub więcej serwerów proxy usługi federacyjnej w każdej organizacji partnerskiej.Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webLista kontrolna: Konfigurowanie federacyjnego serwera Proxy
Usługa rejestracji jednokrotnej federacyjnych w sieci webZgodnie z planem projektu należy udostępnić certyfikaty, skonfigurować klientów i skonfigurować relacje zaufania w obu organizacji partnerskich, tak aby mogły komunikować się za pośrednictwem zaufania federacji.Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webLista kontrolna: Konfigurowanie organizacji partnera kont

Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webLista kontrolna: Konfigurowanie organizacji partnera zasobów
Usługa rejestracji jednokrotnej federacyjnych w sieci webJeśli jesteś administratorem w organizacji partnera zasobów oświadczeń-włączyć przeglądarki sieci Web, aplikacji usługi sieci Web lub aplikacji Microsoft® Office SharePoint® Server za pomocą programu WIF i zestawu SDK programu WIF.Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webWindows Identity Foundation

Federacyjna usługa rejestracji jednokrotnej w sieci webWindows Identity Foundation SDK
© 2017 Microsoft