Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Scenariusz: Implementowanie przechowywania informacji na serwerach plików

Bill Mathers|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Okres przechowywania to czas, przez który dokument powinien być przechowywany przed wygaśnięciem. W zależności od organizacji okresy przechowywania mogą być różne. Można klasyfikować pliki w folderze jako mające krótki, średni i długi okres przechowywania, a następnie przypisać przedział czasu dla każdego okresu. Warto przechowywać plik w nieskończoność, ustawiając dla niego blokadę z przyczyn prawnych.

Opis scenariusza

Infrastruktura klasyfikacji plików i Menedżera zasobów serwera plików używa zadań zarządzania plikami i klasyfikacji plików do stosowania okresów przechowywania dla zestawu plików. Można przypisać okresu przechowywania w folderze, a następnie użyć zadania zarządzania plikami do skonfigurowania długości przypisanego okresu przechowywania. Gdy pliki w folderze zbliża się termin wygaśnięcia, właściciel pliku otrzymuje wiadomość e-mail z powiadomieniem. Można także sklasyfikować plik jako zablokowany z przyczyn prawnych, tak aby zadanie zarządzania plikami nie spowodowało wygaśnięcia pliku.

Można znaleźć informacje o planowaniu konfigurowania przechowywania w planowanie przechowywania informacji na serwerach plików.

Kroki można znaleźć klasyfikowania plików do blokady z przyczyn prawnych i konfigurowania okresu przechowywania w wdrażanie implementacji przechowywania informacji na serwerach plików & #40; kroki Pokaz & #41;.

Uwaga

W tym scenariuszu zostało omówione tylko ręczne klasyfikowanie dokumentu do blokady z przyczyn prawnych. Jednak jest możliwe w systemie Windows Server 2012 można automatycznie klasyfikować dokumenty do blokady z przyczyn prawnych. Jednym ze sposobów jest utworzenie klasyfikatora programu Windows PowerShell, który porównuje właściciela pliku z listą kont użytkowników objętych blokadą z przyczyn prawnych. Jeśli właściciel pliku występuje w ramach tej liście kont użytkowników, plik jest klasyfikowany do blokady z przyczyn prawnych.

W tym scenariuszu

Ten scenariusz jest częścią scenariusza dynamicznej kontroli dostępu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dynamicznej kontroli dostępu Zobacz:

Funkcje uwzględnione w tym scenariuszu

Poniższa tabela zawiera listę funkcji, które są częścią tego scenariusza i opisano ich znaczenia.

FunkcjaZnaczenie w tym scenariuszu
Omówienie Menedżera zasobów serwera plikówInfrastruktura klasyfikacji plików jest funkcją uwzględnioną w Menedżerze zasobów serwera plików.
Omówienie usług przechowywania plików iMenedżer zasobów serwera plików jest funkcją, która jest zawarta w roli serwera usługi plików.
© 2017 Microsoft