Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Zarządzanie wieloma serwerami zdalne za pomocą Menedżera serwera

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: system Windows Server 2016

Menedżer serwera jest konsolą zarządzania w systemie Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012, ułatwia zapewnienie specjalistów IT i zarządzanie lokalnych i zdalne serwery z systemem Windows z ich pulpitów bez konieczności fizyczny dostęp do serwery lub musisz włączyć połączenia protokołu pulpitu zdalnego (rdP) do każdego serwera. Menedżer serwera jest dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008, Menedżera serwera został zaktualizowany w systemie Windows Server 2012, do obsługi zarządzania zdalnego, wielu serwerów i zwiększyć liczbę serwerów, które administrator może zarządzać.

W naszym testy Menedżera serwera w systemie Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012 może służyć do zarządzania maksymalnie 100 serwerów, które zostały skonfigurowane dla typowych zadań. Liczba serwerów, którymi można zarządzać za pomocą jednej konsoli Menedżera serwera może się różnić w zależności od ilości danych w przypadku żądania z zarządzanych serwerów i dostępnych zasobów sieci i komputer z programem Menedżera serwera. Jak ilość danych, które mają być wyświetlane zbliża się wydajność zasobów tego komputera, może wystąpić powolne odpowiedzi od Menedżera serwera i opóźnienia w celu wykonania odświeżania. Aby pomóc zwiększyć liczbę serwery, które można zarządzać za pomocą Menedżera serwera, zalecamy ograniczanie dane zdarzenia Menedżera serwera staje się z serwerami zarządzany za pomocą ustawień w skonfigurować dane zdarzenia okno dialogowe. Okno dialogowe Konfigurowanie danych zdarzenia można otworzyć z poziomu menu Zadania na kafelku Zdarzenia. Jeśli chcesz zarządzać korporacyjnych liczbę serwerach w organizacji, firma Microsoft zaleca oceniania, czy produktów w pakiet Microsoft System Center.

Ten temat i jego tematy podrzędne zawierają informacje o sposobie używania funkcji w konsoli Menedżera serwera. Ten temat zawiera poniższe sekcje.

Zapoznaj się z zagadnieniami wstępnymi i wymaganiami systemowymi

W poniższych sekcjach wymieniono początkowej zagadnienia dotyczące, które należy przejrzeć, a także wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla programu Menedżer serwera.

Wymagania sprzętowe

Menedżer serwera jest instalowany domyślnie we wszystkich wersjach systemu Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012. Nie dodatkowych wymagań sprzętowych istnieje w Menedżerze serwera.

Wymagania w zakresie oprogramowania i konfiguracji

Menedżer serwera jest instalowany domyślnie we wszystkich wersjach systemu Windows Server 2012. Chociaż Menedżer serwera służy do zarządzania opcji instalacji Server Core systemu Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2 używają na komputerach zdalny, Menedżera serwera nie można uruchomić bezpośrednio w opcji instalacji Server Core.

Aby w pełni zarządzać zdalnych serwerów z systemem Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, zainstaluj następujące aktualizacje na serwerach, które mają być zarządzane w pokazanej kolejności.

Aby zarządzać serwerami z systemem Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008 za pomocą Menedżera serwera systemu Windows Server 2012 R2, należy zastosować następujące aktualizacje do starszych systemów operacyjnych.

 • Program .NET Framework 4.5

 • Struktury zarządzania Windows 4.0. Pakiet Windows Management Framework 4.0 pobierania aktualizacji dostawcy Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) w systemie Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008. Zaktualizowano dostawcy WMI pozwalają zbierać informacje na temat ról i funkcji zainstalowanych na serwerach zarządzanych Menedżera serwera. Do momentu zastosowania aktualizacji, serwerach z systemem Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008 mają stan możliwości zarządzania nie jest dostępna.

 • Aktualizacja wydajności skojarzone z artykułu bazy wiedzy 2682011 umożliwia Menedżera serwera do zbierania danych dotyczących wydajności z systemu Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2. Ta aktualizacja wydajności nie jest konieczne na serwerach z systemem Windows Server 2012.

Aby zarządzać serwerami z systemem Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008, należy zastosować następujące aktualizacje do starszych systemów operacyjnych.

 • Program .NET Framework 4

 • Windows Management Framework 3.0 pakiet pobierania Windows Management Framework 3.0 aktualizacje dostawców Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) w systemie Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2. Zaktualizowano dostawcy WMI pozwalają zbierać informacje na temat ról i funkcji zainstalowanych na serwerach zarządzanych Menedżera serwera. Do momentu zastosowania aktualizacji, serwerach z systemem Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 mają stan możliwości zarządzania nie jest dostępna — Sprawdź wcześniejszych wersji uruchamianie systemu Windows Management Framework 3.0.

 • Aktualizacja wydajności skojarzone z artykułu bazy wiedzy 2682011 umożliwia Menedżera serwera do zbierania danych dotyczących wydajności z systemu Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.

Menedżer serwera działa w minimalny interfejs graficzny serwera; oznacza to, kiedy funkcja graficznego powłoki serwera został odinstalowany. Funkcja serwera graficznego powłoki jest instalowany domyślnie w systemie Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012. Jeśli odinstalować serwer graficznego powłoki działa konsola Menedżera serwera, ale niektóre aplikacje lub narzędzia dostępne w konsoli nie są dostępne. Przeglądarki Internet nie można uruchomić bez powłoka graficzne z serwerem, tak stronach internetowych i aplikacji, takich jak nie można otworzyć Pomocy HTML (mmc F1 Pomoc, na przykład). Nie można otworzyć oknach dialogowych Konfigurowanie automatycznego aktualizowania systemu Windows i przesyłania opinii powłoka graficznego na serwerze nie jest zainstalowany; Uruchamianie przekierowanie poleceń głosowych, które otwarte okna te w konsoli Menedżera serwera sconfig.cmd.

Zarządzanie komputerami zdalnymi z komputera klienckiego

Konsoli Menedżer serwera jest dołączony do Zdalne narzędzia administracyjne Server dla systemu Windows 8.1 i Zdalne narzędzia administracyjne Server dla systemu Windows 8. Należy pamiętać, że po zainstalowaniu narzędzia administracji zdalnej serwera na komputerze klienckim nie może zarządzać komputera lokalnego za pomocą Menedżera serwera; Menedżer serwera nie może służyć do zarządzania komputerami lub urządzeniami z systemem kliencki system operacyjny Windows. Przy użyciu Menedżera serwera można zarządzać tylko serwery z systemem Windows.

Menedżer serwera źródłowego systemu operacyjnegoCelem systemu Windows Server 2012 R2Celem systemu Windows Server 2012Celem systemu Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008Celem systemu Windows Server 2003
Windows 8 lub Windows Server 2012NieobsługiwanePełna obsługaPo oprogramowania i konfiguracji wymagania się podoba, możesz wykonać większość zadań zarządzania, ale rolę lub funkcję instalacji lub dezinstalacjiObsługa ograniczona, tylko stany online i offline
Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2Pełna obsługaPełna obsługaPo oprogramowania i konfiguracji wymagania się podoba, możesz wykonać większość zadań zarządzania, ale rolę lub funkcję instalacji lub dezinstalacjiObsługa ograniczona, tylko stany online i offline
Aby uruchomić Menedżera serwera na komputerze klienckim
 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami w wdrażać zdalne narzędzia administracyjne Server zainstalować zdalne na serwerze administracji narzędzi dla systemu Windows 8.1 lub zdalny serwer administracji narzędzi dla systemu Windows 8.

 2. Na start ekranu, kliknij przycisk Menedżera serwera. Kafelek Menedżer serwera jest dostępny po zainstalowaniu narzędzi administracji zdalnej serwera.

 3. Jeśli nie Narzędzia administracyjne ani Menedżera serwera Kafelki są wyświetlane na start ekran po zainstalowaniu zdalne narzędzia administracyjne na serwerze i wyszukiwania w Menedżerze serwera na start ekranu nie są wyświetlane wyniki wyszukiwania, sprawdź, czy Pokaż narzędzia administracyjne zostało włączone. Aby wyświetlić to ustawienie, umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu start ekranu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia. Jeśli ustawienie Pokaż narzędzia administracyjne jest wyłączone, włącz je, aby wyświetlić narzędzia zainstalowane w ramach narzędzi administracji zdalnej serwera.

Aby uzyskać więcej informacji o system zdalny serwer administracji narzędzi dla systemu Windows 8 do zarządzania serwerami zdalny, zobacz Zdalne narzędzia administracyjne Server w TechNet Wiki.

Konfigurowanie zdalnego zarządzania na serwerach, które mają być zarządzane

Ważne

Domyślnie środowisko Windows PowerShell i Menedżera serwera zdalnego zarządzania jest włączona w systemie Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012.

Do wykonywania zadań zarządzania na serwerach zdalnych przy użyciu Menedżera serwera, serwerów zdalnych, które mają być zarządzane musi być skonfigurowane i umożliwiają zdalnego zarządzania przy użyciu Menedżera serwera i programu Windows PowerShell. Jeśli zdalne zarządzanie została wyłączona w systemie Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2012, i chcesz ją ponownie włączyć, wykonaj następujące czynności.

Konfigurowanie Menedżera serwera zdalnego zarządzania w systemie Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2012 za pomocą interfejsu systemu Windows
 1. Uwaga

  Ustawienia, które są sterowany Konfigurowanie zdalnego zarządzania okno dialogowe nie ma wpływu na części w Menedżerze serwera korzystające z modelu DCOM do zdalne komunikacji.

  Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć Menedżera serwera, jeśli nie jest już otwarty.

  • Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Menedżera serwera.

  • Na start ekranu, kliknij przycisk Menedżera serwera.

 2. W właściwości obszarze serwery lokalne kliknij hiperłączami wartość zdalnego zarządzania właściwości.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby uniemożliwić zdalnie zarządzany za pomocą Menedżera serwera (lub Windows PowerShell, jeśli jest zainstalowany) tego komputera, wyczyść Zezwalaj na zdalne zarządzanie tym serwerem z innych komputerów pole wyboru.

  • Aby Zezwalaj na tym komputerze, zarządzać zdalnie za pomocą Menedżera serwera lub PowerShell systemu Windows, wybierz pozycję Zezwalaj na zdalne zarządzanie tym serwerem z innych komputerów.

Aby włączyć Menedżera serwera zdalnego zarządzania w systemie Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2012 za pomocą środowiska Windows PowerShell
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Uruchamianie systemu Windows PowerShell jako administrator z start ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy Windows PowerShell Kafelek, a następnie kliknij przycisk Uruchom jako Administrator.

  • Aby uruchomić Windows PowerShell jako administrator z poziomu pulpitu, kliknij prawym przyciskiem myszy Windows PowerShell skrótów na pasku zadań, a następnie kliknij Uruchom jako Administrator.

 2. Wpisz następujące, a następnie naciśnij klawisz Enter Aby włączyć wszystkie wymagane wyjątki reguły zapory.

  Konfigurowanie SMremoting.exe-Włącz

  Uwaga

  To polecenie działa również w wierszu polecenia otwartym z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika (Uruchom jako administrator).

  Jeśli Włączanie zdalne zarządzanie nie powiedzie się, zobacz about_remote_Troubleshooting na TechNet firmy Microsoft do rozwiązywania problemów z porady i wskazówki.

Aby włączyć zdalne zarządzanie przy użyciu Menedżera serwera i programu Windows PowerShell w starszych wersjach systemu Windows

Zadania, które można wykonać w Menedżerze serwera

Menedżer serwera sprawia, że Administracja serwera jest bardziej wydajne pozwalając administratorom za pomocą jednego narzędzia do wykonywania zadań w poniższej tabeli. W systemie Windows Server 2012 R2 i Windows Server 2012 zarówno użytkownicy standardowi serwera i członkowie grupy Administratorzy mogą wykonywać zadania zarządzania w Menedżerze serwera, ale domyślnie użytkownicy standardowi nie będą mogli wykonywania pewnych operacji, jak pokazano w poniższej tabeli.

Administratorów można użyć dwóch poleceń Windows PowerShell w module polecenia Menedżera serwera ServerManagerStandardUserremoting Włącz oraz ServerManagerStandardUserremoting Wyłącz, aby jeszcze bardziej kontrolować dostęp użytkownik standardowy do niektórych dodatkowych danych. ServerManagerStandardUserremoting Włącz polecenia można dostęp co najmniej standardowe, pozostałym użytkowników wydarzenia, usługi, ladą wydajność i funkcji i rolę danych zapasów.

Ważne

Menedżer serwera nie może służyć do zarządzania nowszą wersją systemu operacyjnego Windows Server. Menedżera serwera uruchomionego w systemie Windows Server 2012 lub Windows 8 nie może służyć do zarządzania serwerami z systemem Windows Server 2012 R2.

Opis zadaniaAdministratorzy (w tym wbudowane konto Administrator)Standardowi użytkownicy serwera
Dodaj serwery zdalne do zestawu serwery, które mogą być Menedżera serwera używane do zarządzania.TakNie
Tworzenie i edytowanie niestandardowe grupy serwery, takie jak serwery, które znajdują się w określonej lokalizacji geograficznych lub w określonym celu.TakTak
Instalowanie i odinstalowywanie ról, usług ról i funkcji na lokalnych lub zdalnych serwerów z systemem Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2012. Aby uzyskać definicje role, usługi roli i funkcji, zobacz role, usługi roli i funkcji.TakNie
Wyświetlanie i modyfikowanie ról i funkcji serwera zainstalowanych na serwerach lokalnych lub zdalnych. Uwaga: w Menedżerze serwera, rolę i funkcja dane są wyświetlane w języku podstawowej systemu, nazywanej także domyślny język graficznego interfejsu użytkownika systemu lub języku wybranego podczas instalacji systemu operacyjnego.TakUżytkownicy standardowi mogą wyświetlać role i funkcje, zarządzać nimi oraz wykonywać zadania, takie jak przeglądanie zdarzeń roli, natomiast nie mogą dodawać ani usuwać usług ról.
uruchomienie narzędzia do zarządzania, takich jak Windows PowerShell lub przystawki. Można uruchomić sesji Windows PowerShell ukierunkowanych na serwerze zdalnym, klikając prawym przyciskiem myszy serwer w serwerami Kafelek, a następnie klikając pozycję Windows PowerShell. Można uruchomić przystawki z narzędzi otwarciu menu konsoli Menedżer serwera, a następnie punktu mmc kierunku po funkcji przyciągania do komputera zdalnego.TakTak
Zarządzanie serwerami zdalnymi przy użyciu różnych poświadczeń przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy serwera w ramach kafelka Serwery i kliknięcie polecenia Zarządzaj jako. Polecenia Zarządzaj jako można używać na potrzeby ogólnych zadań zarządzania związanych z serwerem oraz usługami plików i magazynowania.TakNie
Wykonywanie zadań zarządzania skojarzonych z operacyjnym cyklem serwery, takich jak uruchamianie lub zatrzymywanie usług. i zacznij innych narzędzi, które umożliwiają konfigurowanie ustawień sieci na serwerze, użytkowników i grup i połączenia pulpitu zdalnego.TakUżytkownicy standardowi nie mogą uruchamiać ani zatrzymywać usług. Można zmienić nazwę serwerze lokalnym, grupy roboczej, lub domeny członkostwa i ustawienia pulpitu zdalnego ale monit przez funkcję Kontrola konta użytkownika, aby zapewnić poświadczenia administratora, zanim ich zadania te można wykonać. Użytkownicy standardowi nie mogą zmieniać ustawień zdalnego zarządzania.
Wykonywanie zadań zarządzania skojarzonych z operacyjnym cyklem życia ról zainstalowanych na serwerach, w tym skanowanie ról pod kątem zgodności z najlepszymi rozwiązaniami.TakUżytkownicy standardowi nie można uruchomić skanowania analizatora najlepszych rozwiązań.
Określanie stanu serwera, identyfikowanie zdarzeń krytycznych oraz analizowanie i usuwanie problemów bądź błędów dotyczących konfiguracji.TakTak
Dostosowywanie zdarzeń, dane dotyczące wydajności, usług i wyniki analizatora najlepszych rozwiązań, o których chcesz otrzymywać alerty na pulpicie nawigacyjnym Menedżera serwera.TakTak
Ponowne uruchamianie serwerów.TakNie
Odśwież dane wyświetlane w konsoli Menedżera serwera o zarządzanych serwerów.TakNie
Uwaga

Menedżer serwera mogą odbierać tylko online lub offline stan z serwerów z systemem Windows Server 2003. Menedżer serwera nie może służyć do dodawania ról i funkcji na serwerach z systemem Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 lub Windows Server 2003.

Uruchom Menedżera serwera

Menedżer serwera automatycznie uruchamia się domyślnie na serwerach z systemem Windows Server 2012, gdy członek grupy Administratorzy zaloguje się na serwerze. Jeśli Zamknij Menedżera serwera, uruchom go ponownie w jednym z następujących sposobów. Ta sekcja zawiera również kroki zmiana domyślnego zachowania oraz uniemożliwia automatyczne uruchamianie Menedżera serwera.

Aby uruchomić Menedżera serwera z poziomu ekranu startowego

 • W systemie Windows start ekranu, kliknij przycisk Menedżera serwera kafelka.

Aby uruchomić Menedżera serwera z pulpitu systemu Windows

 • Na pasku zadań systemu Windows kliknij pozycję Menedżer serwera.

Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie Menedżera serwera

 1. W konsoli Menedżera serwera na Zarządzaj menu, kliknij przycisk Właściwości Menedżera serwera.

 2. W oknie dialogowym Właściwości Menedżera serwera zaznacz pole wyboru Nie uruchamiaj automatycznie Menedżera serwera przy logowaniu. Kliknij przycisk OK.

 3. Zamiast tego możesz uniemożliwia Menedżera serwera od automatycznie po włączeniu ustawienia zasad grupy, nie są uruchamiane na serwerze Menedżera automatycznie podczas logowania. Ścieżkę do w konsolę Edytora lokalnych zasad grupy ustawienie zasad jest komputer Menedżera Templates\System\Server konfiguracja.

Ponowne uruchamianie serwerów zdalnych

Możesz ponownie uruchomić serwer zdalny z serwerami kafelka strony rolę lub grupy w Menedżerze serwera.

Ważne

Ponowne uruchomienie serwera zdalnego wymusza wykonanie tej operacji bez względu na to, czy na serwerze zdalnym są nadal zalogowani użytkownicy i czy w otwartych programach znajdują się niezapisane dane. To zachowanie różni się od zamknięcia lub ponownego uruchomienia komputera lokalnego, na którym zostałby wyświetlony monit o zapisanie niezapisanych danych programu, a następnie potwierdzenie wymuszenia wylogowania zalogowanych użytkowników. Upewnij się zatem, że można wymusić wylogowanie innych użytkowników z serwerów zdalnych oraz odrzucenie niezapisanych danych w programach, które są uruchomione na tych serwerach.

Jeśli odświeżanie automatyczne pojawia się w Menedżerze serwera podczas serwer zarządzany jest wyłączając i ponownie uruchomić urządzenie, odświeżanie i możliwości zarządzania błędy stan może być spowodowany na serwerze zarządzane Menedżera serwera nie możesz połączyć się z serwerem zdalnym zakończenie jest ponowne uruchomienie.

Aby ponownie uruchomić serwery zdalne w Menedżerze serwera

 1. Otwórz stronę główną rolę lub serwer grupy w Menedżerze serwera.

 2. Wybierz jedną lub więcej zdalne serwerami dodanych do Menedżera serwera. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania, aby wybrać wiele serwerów jednocześnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania serwery do zestawu server Menedżera serwera, zobacz Dodaj serwery do Menedżera serwera.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane serwery, a następnie kliknij polecenie Ponownie uruchom serwer.

Eksportowanie ustawień Menedżera serwera na inne komputery

W Menedżerze serwera listy serwerów zarządzanych, zmiany w ustawieniach konsoli Menedżera serwera i grup niestandardowych, które zostały utworzone są przechowywane w następujących dwóch plików. Można ponownie użyć tych ustawień, które są uruchomione w tej samej wersji Menedżera serwera (nie komputery z systemem opcji instalacji Server Core) lub Windows 8 na innych komputerach. Narzędzia administracji zdalnej serwera musi być uruchomiona na komputerach klienckich systemu Windows, aby wyeksportować ustawienia Menedżera serwera na tych komputerach.

 • %appdata%\Microsoft\Windows\ServerManager\Serverlist.xml

 • %appdata%\Local\Microsoft_Corporation\ServerManager.exe_StrongName_GUID\6.2.0.0\user.config

Uwaga
 • Poświadczenia funkcji Zarządzaj jako (lub alternatywne) dla serwerów w Twojej puli serwerów nie są przechowywane w profilu mobilnym. Menedżer serwera, użytkownicy muszą je dodać na każdym komputerze, z którym chcesz zarządzać.
 • Profil mobilny udziału sieciowego nie jest tworzony, dopóki użytkownik nie zaloguje się do sieci i nie wyloguje się po raz pierwszy. Serverlist.xml utworzeniu pliku w tej chwili.

Można eksportować ustawienia Menedżera serwera, wybierz przenośne ustawienia Menedżera serwera lub ich używać na innych komputerach w jeden z dwóch sposobów.

 • Do eksportowania ustawień na inny komputer przyłączony do domeny, skonfigurować użytkownika Menedżera serwera mieć profil mobilny w katalogu aktywnego użytkownicy i komputery. Musi być administratorem domeny, aby zmienić właściwości użytkownika w katalogu aktywnego użytkownicy i komputery.

 • Aby wyeksportować ustawienia na inny komputer w grupie roboczej, skopiuj poprzednie dwa pliki do tej samej lokalizacji na komputerze, z którym chcesz zarządzać za pomocą Menedżera serwera.

Aby wyeksportować ustawienia Menedżera serwera na inne komputery przyłączone do domeny

 1. W katalogu aktywnego użytkowników i komputery, otwórz właściwości okno dialogowe użytkownika Menedżera serwera.

 2. Na profil karta, dodać ścieżkę do udziału sieciowego do przechowywania profil użytkownika.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na angielski (USA) (en-nam) kompilacji, zmiany na Serverlist.xml plików są automatycznie zapisane w profilu. Przejdź do następnego kroku.

  • Na innych kompilacji skopiuj następujące dwa pliki z komputera, na którym działa Menedżer serwera do udziału sieciowego, który jest częścią profilu mobilnego użytkownika.

   • %appdata%\Microsoft\Windows\ServerManager\Serverlist.xml

   • %localappdata%\Microsoft_Corporation\ServerManager.exe_StrongName_GUID\6.2.0.0\user.config

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Właściwości.

Aby wyeksportować ustawienia Menedżera serwera na komputery w grupach roboczych

 • Na komputerze, z którym chcesz zarządzać serwerami zdalnymi należy zastąpić następujące dwa pliki z tymi samymi plikami z innego komputera z działającym w Menedżerze serwera i który ma odpowiednie ustawienia.

  • %appdata%\Microsoft\Windows\ServerManager\Serverlist.xml

  • %localappdata%\Microsoft_Corporation\ServerManager.exe_StrongName_GUID\6.2.0.0\user.config

© 2017 Microsoft