Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

skojarzenia

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń nazw plików. Jeśli nie określono parametrów, skojarzenia Wyświetla listę wszystkich bieżące nazwę rozszerzenia skojarzenia plików. przykłady sposobu używania tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

assoc [<.ext>[=[<Filetype>]]]

Parametry

ParametrOpis
< .roz >Określa rozszerzenie nazwy pliku.
Określa typ pliku do skojarzenia z rozszerzeniem nazwy pliku.
/?Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Uwagi

  • Aby usunąć skojarzenie typu pliku dla rozszerzenia nazwy pliku, należy dodać biały znak po znaku równości, naciskając klawisz SPACJI.
  • Aby wyświetlić bieżące typy plików, które mają otwarte ciągi poleceń, użyj ftype polecenia.
  • Aby przekierowanie danych wyjściowych skojarzenia do plik tekstowy za > przekierowanie operatora. ## Przykłady Aby wyświetlić bieżące skojarzenia typu pliku dla rozszerzenia nazwy pliku txt, wpisz: assoc .txt Aby usunąć skojarzenie typu pliku dla rozszerzenia nazwy pliku bak, wpisz: assoc .bak= > [!NOTE] > Pamiętaj dodać spację po znaku równości. Aby wyświetlić wyniki skojarzenia jeden ekran naraz, wpisz: assoc | more Aby wysłać do danych wyjściowych skojarzenia do assoc.txt plików, wpisz: assoc>assoc.txt #### dodatkowe informacje Klucz składni wiersza polecenia
© 2017 Microsoft