Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

bdehdcfg: Uruchom ponownie

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Informuje o narzędzia wiersza polecenia bdehdcfg komputer powinien ponownego uruchomienia po przygotowania dysku został zakończony. Przykład sposobu użycia tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

bdehdcfg -target {default|unallocated|<DriveLetter> shrink|<DriveLetter> merge} -restart

Parametry

To polecenie nie wymaga dodatkowych parametrów.

Uwagi

Jeśli na komputerze są zalogowani inni użytkownicy i ciszy polecenia nie zostanie określona, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że należy ponownie uruchomić komputer.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie Uruchom ponownie polecenia.

bdehdcfg -target default -restart

Dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft