Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Bitsadmin setnotifycmdline

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Ustawia wykonanie polecenia wiersza polecenia, który zostanie uruchomiony, gdy zadania zakończenie transferu danych lub zadanie wprowadza Państwie.

Składnia

bitsadmin /SetNotifyCmdLine <Job> <ProgramName> [ProgramParameters]

Parametry

ParametrOpis
ZadaniaWyświetlana nazwa lub identyfikator GUID zadania
Nazwa programuNazwa polecenia do uruchomienia po zakończeniu zadania.
ProgramParametersParametry, które chcesz przekazać do Nazwa programu.

Uwagi

Można określić NULL dla Nazwa programu i ProgramParameters. Jeśli Nazwa programu jest PUSTY, ProgramParameters musi być NULL.

Ważne

Jeśli ProgramParameters nie jest NULL, a następnie pełniąca w ProgramParameters musi odpowiadać Nazwa programu.

Przykłady

Poniższy przykład ustawia to polecenie używane przez usługę działają Notatnik, gdy zadanie o nazwie myDownloadJob zakończeniu.

C:\>bitsadmin /SetNotifyCmdLine myDownloadJob c:\winnt\system32\notepad.exe NULL
C:\>bitsadmin /SetNotifyCmdLine myDownloadJob c:\winnt\system32\notepad.exe "notepad c:\eula.txt"

dodatkowe informacje

Klucz składni wiersza polecenia

© 2017 Microsoft