Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Narzędzie Bitsadmin i enableanalyticchannel

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Włącza lub wyłącza kanał analityczne klienta usługi BITS.

Składnia

bitsadmin /Util /EnableAnalyticChannel TRUE|FALSE

Przykłady

Poniższy przykład umożliwia kanału danych analitycznych klienta usługi BITS.

C:\>bitsadmin /Util / EnableAnalyticChannel TRUE

dodatkowe informacje

Klucz składni wiersza polecenia

© 2017 Microsoft