Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

klip

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Przekierowuje dane wyjściowe polecenia z wiersza polecenia do Schowka systemu Windows. Następnie można wkleić ten tekst wyjściowy do innych programów. przykłady sposobu używania tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

<Command> | clip
clip < <FileName>

Parametry

ParametrOpis
Określa polecenie danych wyjściowych, którego chcesz wysłać do Schowka systemu Windows.
Określa plik, których zawartość chcesz wysłać do Schowka systemu Windows.
/?Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Uwagi

Możesz użyć klipu polecenie, aby skopiować danych bezpośrednio do dowolnej aplikacji, która może odbierać tekst ze Schowka.

Przykłady

Aby skopiować bieżący katalog lista do Schowka systemu Windows, wpisz:

dir | clip

Aby skopiować danych wyjściowych programu o nazwie Generic.awk do Schowka systemu Windows, wpisz:

awk -f generic.awk input.txt | clip

Aby skopiować zawartość pliku o nazwie Readme.txt do Schowka systemu Windows, wpisz:

clip < readme.txt

dodatkowe informacje

Klucz składni wiersza polecenia

© 2017 Microsoft