Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Echo

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Wyświetla komunikaty lub włącza lub wyłącza funkcję wyświetlania poleceń. Jeśli nie określono parametrów, echo Wyświetla bieżące ustawienie polecenia. przykłady sposobu używania tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

echo [<Message>]
echo [on | off]

Parametry

ParametrOpis
[na & #124; off]Włącza lub wyłącza funkcję wyświetlania poleceń. Polecenia echo jest domyślnie włączona.
Określa tekst wyświetlany na ekranie.
/?Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Uwagi

  • Echokomunikat polecenia jest przydatna, kiedy echo jest wyłączona. Aby wyświetlić komunikat, że jest kilka wierszy bez wyświetlania żadnych poleceń, można dołączyć kilka echokomunikat polecenia po echo wyłączyć polecenia w programie wsadowym.
  • Gdy echo jest wyłączona, wiersz polecenia nie są wyświetlane w oknie wiersza polecenia. Aby wyświetlić wiersz polecenia, wpisz echo na.
  • Jeśli używany w pliku wsadowym echo na i echo wyłączyć nie ma wpływu na ustawienie w wierszu polecenia.
  • Aby zapobiec wyświetlania określonego polecenia w pliku wsadowym, należy wstawić znak (@) polecenia. Aby uniemożliwić wyświetlanie wszystkich poleceń w pliku wsadowym, obejmują echo wyłączyć polecenia na początku pliku.
  • Aby wyświetlić przewodów (|) lub znak przekierowanie (< lub >) w przypadku korzystania echo, użyj przy użyciu kursora (^) bezpośrednio przed znakiem przewodów lub przekierowanie (na przykład ^|, ^>, lub ^<). Aby wyświetlić przy użyciu kursora, wpisz dwa daszka kolejno (^^). ## Przykłady Aby wyświetlić bieżący echo ustawienia, wpisz: echo Aby wyświetlić pusty wiersz na ekranie, wpisz: echo. > [!NOTE] > Nie ma miejsce przed kropką. W przeciwnym razie okresu będzie wyświetlany zamiast pusty wiersz. Aby uniknąć wyświetlania poleceń w wierszu polecenia, wpisz: echo off > [!NOTE] > Gdy echo jest wyłączona, wiersz polecenia nie są wyświetlane w oknie wiersza polecenia. Aby wyświetlić wiersz polecenia ponownie, wpisz echo na. Aby uniemożliwić wszystkie polecenia w pliku wsadowym (w tym echo Wyłącz polecenia) wyświetlane na ekranie, w pierwszym wierszu typu pliku wsadowego: @echo off Możesz użyć echo polecenia w ramach Jeśli poufności informacji. Na przykład wyszukiwanie bieżący katalog dla dowolnego pliku z rozszerzeniem nazwy pliku rpt oraz echa komunikat, jeśli zostanie znaleziony taki plik, wpisz: if exist *.rpt echo The report has arrived. Następujący plik wsadowy wyszukuje w bieżącym katalogu plików z rozszerzeniem nazwy pliku txt, a następnie wyświetla komunikat informujący o wyniki wyszukiwania: @echo off if not exist *.txt ( echo This directory contains no text files. ) else ( echo This directory contains the following text files: echo. dir /b *.txt ) Jeśli nie ma plików .txt zostaną znalezione po uruchomieniu pliku wsadowego, wyświetla komunikat: This directory contains no text files. Jeśli pliki .txt znajdują się po uruchomieniu pliku wsadowego wyświetla następujące wyniki (na przykład ryzykiem plików, więc Plik1.txt, Plik2.txt i File3.txt istnieje): This directory contains the following text files: File1.txt File2.txt File3.txt #### dodatkowe informacje Klucz składni wiersza polecenia
© 2017 Microsoft