Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

exit_2

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Zamyka program Cmd.exe (interpreter poleceń) lub bieżący skrypt.
Zobacz przykłady użyciu tego polecenia w przykłady.

Składnia

exit [/b] [<exitCode>]  

Parametry

ParametrOpis
/bZamyka bieżący skrypt zamiast zamykania Cmd.exe. Jeśli uruchomione spoza skryptu wsadowego, zamknięte Cmd.exe.
Określa wartość numeryczną. Jeśli /b określono zmiennej ERRORLEVEL środowiska jest ustawione na ten numer. Jeśli są zamknięciem programu Cmd.exe, kod zakończenie procesu jest ustawiony na ten numer.
/?Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Przykłady

Aby zamknąć interpretera poleceń Cmd.exe, wpisz:

exit  

dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft