Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Wyodrębnij

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Składnia

extract [/Y] [/A] [/D | /E] [/L dir] cabinet [filename ...]
extract [/Y] source [newname]
extract [/Y] /C source destination

Parametry

ParametrOpis
cabinetPlik zawiera dwa lub więcej plików.
Nazwa plikuNazwa pliku do wyodrębnienia z pliku cabinet. Symbole wieloznaczne i wiele nazw plików (rozdzielone odstępami) mogą być używane.
źródłoplik skompresowany (cabinet tylko jeden plik).
Nowa nazwaNową nazwę pliku, aby nadać wyodrębnionych plików. Jeśli nie zostanie podany, oryginalna nazwa jest używana.
/APrzetwarzanie WSZYSTKICH cabinet. Następuje łańcuch cabinet, począwszy od pierwszego pliku cabinet wymienione.
/CSkopiuj plik źródło do docelowej (Aby skopiować z dysków DMF).
/DWyświetlanie katalogu cabinet (do użytku z nazwę pliku, aby uniknąć wyodrębniania).
/EWyodrębnij (używać zamiast .\ Aby wyodrębnić wszystkie pliki).
/L dirLokalizacja, aby umieścić wyodrębnione pliki (domyślnie jest bieżący katalog).
/ YMonitowanie o zastąpienie istniejącego pliku.

dodatkowe informacje

Klucz składni wiersza polecenia

© 2017 Microsoft