Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

Fondue

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Umożliwia opcjonalne funkcje systemu Windows wymagane pliki należy pobierać z witryny Windows Update lub z innego źródła, określony przez zasady grupy. Plik manifestu dla funkcji muszą być zainstalowane w obrazie systemu Windows.

Składnia

fondue.exe /enable-feature:<feature_name> [/caller-name:<program_name>] [/hide-ux:{all | rebootRequest}]

Parametry

ParametrOpis
/ Enable-Feature: <feature_name>Określa nazwę opcjonalna funkcja systemu Windows, który chcesz włączyć. Można włączyć tylko jedną funkcję w wierszu polecenia. Aby włączyć funkcje wielu, użyj fondue.exe dla każdej funkcji.
/caller-name: <Nazwa programu>Nazwa programu lub procesu podczas wywołania fondue.exe z pliku wsadowego lub skrypt. Ta opcja służy do dodawania nazwy programu do raportu SQM, jeśli wystąpił błąd.
/Hide-UX: {wszystkie & #124; rebootRequest}Użyj wszystkie Aby ukryć wszystkie wiadomości dla użytkownika, takie jak żądania postęp i zezwolenie na dostęp do usługi Windows Update. Uprawnienie jest wymagane, operacja zakończy się niepowodzeniem.

Użyj rebootRequest aby tylko ukryć wiadomości użytkownika z pytaniem o zezwolenie na ponownego rozruchu komputera. Użyj tej opcji, jeśli masz skryptu, czy formanty ponowny rozruch żądań.

Przykłady

Aby włączyć program Microsoft .NET Framework 3.5, wpisz:

fondue.exe /enable-feature:NETFX3

Aby włączyć program Microsoft .NET Framework 3.5, Dodaj nazwę programu do raportu SQM i wyświetla komunikaty dla użytkownika, typ:

fondue.exe /enable-feature:NETFX3 /caller-name:Admin.bat /hide-ux:all

dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft