Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

FTP: Dołącz

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Dołącza plik lokalny do pliku na komputerze zdalnym za pomocą bieżące ustawienie typu pliku.

Składnia

append <LocalFile> [remoteFile]  

Parametry

ParametrOpis
Określa plik lokalny, aby dodać.
[plik_zdalny]Określa plik na komputerze zdalnym, do którego zostanie dodany.

Uwagi

Jeśli plik_zdalny zostanie pominięty, plik_lokalny nazwa jest używana zamiast nazwy pliku zdalnego.

Przykłady

Dołącz file1.txt file2.txt na komputerze zdalnym.

append file1.txt file2.txt  

Dołącz lokalnego file1.txt w pliku o nazwie file1.txt na komputerze zdalnym.

append file1.txt  

Dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft