Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

FTP: pwd_1

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Wyświetla bieżący katalog komputera zdalnego.

Składnia

pwd  

Parametry

Brak

Przykłady

Wyświetlić bieżący katalog komputera zdalnego.

pwd  

Dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft