Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

irftp

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Wysyła pliki przez łącze podczerwieni.

Składnia

irftp [<Drive>:\] [[<path>] <FileName>] [/h][/s] 

Parametry

ParametrOpis
Dysk: |Określa dysk, który zawiera pliki, które mają zostać wysłane przez łącze podczerwieni.
[ścieżkę] Nazwa plikuOkreśla lokalizację i nazwę pliku lub zestawu plików, które mają zostać wysłane przez łącze podczerwieni. Określ zestaw plików, należy określić pełną ścieżkę do każdego pliku.
/hOkreśla tryb ukryty. Gdy używany jest tryb ukryty, pliki są wysyłane bez wyświetlania okna dialogowego Łącze bezprzewodowe.
/ sOtwiera okno dialogowe Łącze bezprzewodowe, dzięki czemu można wybrać plik lub zestaw plików, które mają zostać wysłane bez przy użyciu wiersza polecenia, aby określić dysk, ścieżki i nazwy pliku.

Uwagi

 • Przed rozpoczęciem korzystania z tego polecenia, sprawdź, czy urządzenia, które mają do komunikacji za pośrednictwem łącza podczerwieni, mają włączone funkcje podczerwieni i działa poprawnie i czy utworzono łącze podczerwieni między urządzeniami.
 • Bez parametrów lub używane z /s, irftp otwiera Łącze bezprzewodowe okno dialogowe, w którym można wybrać pliki, które chcesz wysłać bez użycia w wierszu polecenia.
  ## Przykłady
  Wyślij przykład.txt przez łącze podczerwieni.
  irftp c:\example.txt
  ## dodatkowe informacje
 • Klucz składni wiersza polecenia
© 2017 Microsoft