Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

ksetup:addhosttorealmmap

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

dodaje mapowanie głównej nazwy usługi Usługa między podane hosta i obszar. Przykłady użycia tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

ksetup /addhosttorealmmap <hostname> <RealmName>

Parametry

ParametrOpis
Nazwa hosta jest nazwą komputera i może być wyrażona jako nazwy FQDN komputera.
Nazwa obszaru jest określone jako wielkie nazwy DNS, takich jak CORP. CONTOSO.COM.

Uwagi

To polecenie umożliwia mapowanie hosta lub wielu hostów, które współdzielą sufiksu DNS tego samego obszaru. Mapowanie są zapisywane w rejestrze w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContolSet\Lsa\Kerberos\HostToRealm.

Przykłady

W ramach konfigurowania obszaru CONTOSO mapowania komputer-host IPops897 obszar:

ksetup /addhosttorealmmap IPops897 CONTOSO

Sprawdź w rejestrze, że mapowanie jest zgodnie z oczekiwaniami.

dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft