Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

ksetup:mapuser

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Nazwa główna Kerberos mapowanym na konto. Przykłady użycia tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

ksetup /mapuser <Principal> <Account>

Parametry

ParametrOpis
W pełni kwalifikowana nazwa domeny dowolnego podmiotu zabezpieczeń; na przykład mike@corp. CONTOSO.COM.
Wszystkie konta lub nazwę grupy zabezpieczeń, która istnieje na tym komputerze, takie jak gościa, użytkownicy domeny lub administratora.

Uwagi

Konto można je powiązać, takie jak Goście domeny. Możesz też znaków symboli () obejmują wszystkie konta. Jeśli pominięte nazwę konta, odwzorowanie zostanie usunięty dla określonej głównej. Komputer będzie uwierzytelniania podmiotów danego obszaru tylko, jeśli stanowią one ważne bilety Kerberos. Użyj **ksetup* bez żadnych parametrów lub argumenty, aby wyświetlić bieżący mapowane ustawienia i obszar domyślny. Przy każdym zmian zewnętrznych Centrum dystrybucji kluczy (KDC) i konfigurację obszaru, ponowne uruchomienie komputera, na którym zmieniono ustawienie jest wymagany.

Przykłady

Mapowania konta Jan Kowalski w obszarze Kerberos CONTOSO konta gościa na tym komputerze przyznanie mu wszystkich uprawnień elementu członkowskiego wbudowanego konta gościa bez konieczności uwierzytelniania na tym komputerze:

ksetup /mapuser mike@corp.CONTOSO.COM guest

Usuwanie konta w Nowaka na koncie gościa na tym komputerze, aby uniemożliwić z nim uwierzytelniania z tym komputerem przy użyciu jego poświadczeń z CONTOSO odwzorowanie:

ksetup /mapuser mike@corp.CONTOSO.COM 

Mapowania konta Jan Kowalski w obszarze CONTOSO Kerberos wszelkie istniejące konto na tym komputerze. (jeśli tylko użytkownika standardowego i konta gościa są aktywne na tym komputerze, na Jan uprawnienia zostanie ustawiona do tych):

ksetup /mapuser mike@corp.CONTOSO.COM *

Mapowania wszystkich kont w obszarze CONTOSO Kerberos wszelkie istniejące konto o takiej samej nazwie na tym komputerze:

ksetup /mapuser * *

dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft