Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

ksetup:setcomputerpassword

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Ustawia hasło na komputerze lokalnym. Przykłady użycia tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

ksetup /setcomputerpassword <Password>

Parametry

ParametrOpis
Używa podane hasło w celu ustawienia konta komputera na komputerze lokalnym.

Hasło można ustawić tylko przy użyciu konta z uprawnieniami administracyjnymi. Hasło może być z zakresu od 1 do 156 alfanumeryczne i znaki.

Uwagi

To polecenie dotyczy tylko konto komputera. Należy ponownie uruchomić komputer, aby zostały wprowadzone zmiany hasła. Hasła do konta komputera nie jest wyświetlany w rejestrze lub jako danych wyjściowych z ksetup polecenia.

Przykłady

Zmienianie hasła konta komputera na komputerze lokalnym z IPops897 IPop$ 897!.

ksetup /setcomputerpassword IPop$897!

dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft