Table of contents
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści

ksetup:setrealmflags

Corey Plett|Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
|
1 Współautor

Dotyczy: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Ustawia flagi obszaru dla określonego obszaru. Przykłady użycia tego polecenia, zobacz przykłady.

Składnia

ksetup /setrealmflags <RealmName> [sendaddress] [tcpsupported] [delegate] [ncsupported] [rc4]

Parametry

ParametrOpis
Nazwa obszaru jest określone jako wielkie nazwy DNS, takich jak CORP. CONTOSO.COM.
Flaga obszaruOznacza jedną z następujących flag:

-Sendaddress
-TcpSupported
-przekazać
-NcSupported
-RC4

Uwagi

Flagi obszaru Określ dodatkowe funkcje obszaru protokołu Kerberos, który nie jest oparty na systemie operacyjnym Windows Server. Komputery z systemem Windows Server 2003, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 za pomocą protokołu Kerberos serwera do administrowania uwierzytelniania zamiast korzystać z domeny, na którym działa system operacyjny Windows Server, a te systemy uczestniczyć obszaru Kerberos. Ten wpis ustanawia funkcje obszaru. Poniższa tabela zawiera opis.

WartośćFlaga obszaruOpis
0xFWszystkieWszystkie flagi obszaru są ustawione.
0x00BrakNie flagi obszaru są ustawione i nie są dozwolone żadne dodatkowe funkcje.
0x01SendaddressAdres IP będzie zawarte w obrębie biletów udzielania biletu.
0x02TcpSupportedW tym obszarze, obsługiwane są zarówno Transmission Control Protocol (TCP), jak i protokołu UDP (User Datagram).
0x04delegowanieWszyscy w tym obszarze jest zaufany dla celów delegacji.
0x08NcSupportedTen obszar obsługuje zgodności nazwy, umożliwiająca DNS i obszaru nazw standardów.
0x80RC4Ten obszar obsługuje szyfrowanie RC4, aby ustanowić zaufanie między obszarami, który pozwala na korzystanie z protokołu TLS.

Znaczników obszaru są przechowywane w rejestrze w obszarze HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Domains\RealmName. Ten wpis domyślnie nie istnieje w rejestrze. Możesz użyć ksetup:addrealmflags polecenia do wypełniania rejestru. Znaczników obszaru, jakie są dostępne i ustaw można wyświetlić, przeglądając danych wyjściowych ksetup.

Przykłady

Lista znaczników dostępne i ustaw obszaru dla obszaru CONTOSO:

ksetup

Ustaw dwie flagi, które nie są obecnie skonfigurowane:

ksetup /setrealmflags CONTOSO ncsupported delegate

Uruchamianie ksetup polecenia w celu sprawdzenia, że obszaru flagę, podczas wyświetlania danych wyjściowych i szukasz znaczników obszaru =.

dodatkowe informacje

© 2017 Microsoft